Αδήλωτα εισοδήματα: Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου η προθεσμία

- Advertisement -

Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου η προθεσμία οικειοθελούς αποκάλυψης για τα αδήλωτα εισοδήματα προηγούμενων ετών.

- Advertisement -

Παράταση της προθεσμίας οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης κατά ένα μήνα προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα με την τροπολογία η προθεσμία για τα αδήλωτα εισοδήματα παρατείνεται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.

Με άλλες διατάξεις περιορίζεται από 90 σε 15 ημέρες από την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών η προθεσμία για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα της οικειοθελούς αποκάλυψης προκειμένου για την αμεσότερη εκκαθάριση των δηλώσεων.

Η ρύθμιση αυτή, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική της τροπολογίας, ισχύει για κοινοποιήσεις εντολών ελέγχου ή προσκλήσεις παροχής πληροφοριών που διενεργούνται από σήμερα και εφεξής.

Εφόσον η κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών έχει γίνει μέχρι σήμερα και δεν έχει παρέλθει η προθεσμία των 90 ημερών από την υποβολή των δηλώσεων, αυτές υποβάλλονται αποκλειστικά το αργότερο μέχρι 30 ημέρες από τη δημοσίευση των νέων διατάξεων.

 

 

 

 

- Advertisement -
 

________________