Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την ενεργειακή σύνδεση Πελοποννήσου – Κρήτης

- Advertisement -

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 40394/29-9-2017 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι (δηλαδή η ΜΠΕ) για την διασύνδεση γραμμής μεταφοράς ηλεκτ. ενεργειας Πελοποννήσου Κρήτης. Στα γενικά στοιχεία του έργου προβλέπονται:

- Advertisement -

Α) – υπογειο τμήμα μήκους 9,3 χλμ με θέση προσαιγιάλωσης ΑΟΡΙΣΤΑ τον κόλπο των Βατίκων, – υποβρύχιο τμήμα μήκους 132 χλμ με θέση προσαιγιάλωσης επίσης ΑΟΡΙΣΤΑ τον κόλπο των Βατίκων, ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ, που γνωρίζουμε ότι έχει δώσει το Λιμεναρχείο Νεαπόλεως (η έγκριση δόθηκε από το ΥΠΕΝ)

Β) ΕΝΑΕΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, συνολικού μήκους 27,5 χλμ με 16 ιστούς και 65 πυλώνες από τον υποσταθμό των Μολάων.

Για την πρόσβαση στις θέσεις αυτές προβλέπεται η διάνοιξη 59 ζωνών (οδών) πρόσβασης συνολικού μήκους 18,8 χλμ, ενώ το εναέριο δίκτυο θα περάσει από γεωργικές και θαμνώδεις εκτάσεις.

Παράλληλα διαβάζουμε ότι στην Κρήτη όλο το δίκτυο είναι υπογειο, χωρίς πυλώνες, χωρίς δρόμους, χωρίς καμία επιβάρυνση της περιοχής που διέρχεται!!!

- Advertisement -
 

________________