Ο βουλευτής Αρκαδίας Γ. Παπαηλιού επισκέφθηκε το Επιμελητήριο Αρκαδίας στην Τρίπολη

- Advertisement -

Ο βουλευτής Αρκαδίας Γιώργος Η. Παπαηλιού στις 30.9.2017, επισκέφθηκε το Επιμελητήριο Αρκαδίας στην Τρίπολη, όπου συναντήθηκε και είχε διαλογική συζήτηση με τον πρόεδρο και τη διοίκησή του

Ο Γιώργος Η. Παπαηλιού αναφέρθηκε :

- Advertisement -

στο οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Η αλλαγή κλίματος είναι εμφανής, οι οικονομικοί δείκτες βελτιώνονται. Είναι καιρός αυτή η θετική εξέλιξη, να μετασχηματισθεί σε βελτίωση της ζωής των πολιτών και βέβαια του καθημερινού πλαισίου δράσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

στις θεσμικές παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα και οι οποίες προωθούν την επιχειρηματικότητα. Το νέο θεσμικό πλαίσιο μπορεί και πρέπει να αξιοποιήσουν τόσο αυτοί που ασκούν ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα, όσο και αυτοί που προτίθενται να ασκήσουν.

στα χρηματοδοτικά εργαλεία, μέσω των οποίων στηρίζεται και ενισχύεται η επιχειρηματικότητα (ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος κλπ)

στην ίδρυση αναπτυξιακής τράπεζας

Επισήμανε, ότι ο νομός Αρκαδίας έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα, που πρέπει να αξιοποιηθούν και από τις επιχειρήσεις, στην κατεύθυνση της αλλαγής του παραγωγικού προτύπου που προωθείται από την κυβέρνηση.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της διοίκησης του Επιμελητηρίου, αναφέρθηκαν στη γενικότερη οικονομική συγκυρία, υπογραμμίζοντας τη φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και σε ειδικότερα θέματα που, όπως είπαν, υπό προϋποθέσεις μπορούν «να απογειώσουν» αναπτυξιακά την Αρκαδία.

Πρότειναν την καθιέρωση κινήτρου, π.χ. έκπτωση φόρου, για όσους ανταποκρίνονται εμπρόθεσμα και είναι συνεπείς με τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους, τεχνικές ελάφρυνσης των συνεπειών και βελτίωσης της προθεσμίας λήξης για καταβολή υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, την ενοποίηση των προγραμμάτων του αγροτικού τομέα και της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, τη δημιουργία κέντρου εξυπηρέτησης επιχειρήσεων κλπ.

Για την Αρκαδία ανέφεραν ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στις ειδικές μορφές τουρισμού, στη σύνδεσή τους με τον πρωτογενή τομέα, στη λειτουργία του στρατιωτικού αεροδρομίου στην Τρίπολη (και) ως αεροδρομίου για χαμηλού κόστους πτήσεις, στην αξιοποίηση της ΒΙΠΕ Τρίπολης, στη σύνδεση της ΒΙΠΕ και όχι μόνον με τον αγωγό φυσικού αερίου, στην ίδρυση επιχειρηματικού πάρκου στη Μεγαλόπολη, στη θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων κλπ.

Ο Γιώργος Η. Παπαηλιού, δεν αρνήθηκε, ότι υπάρχει πρόβλημα με τη φορολόγηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η οποία θα αμβλυνθεί παράλληλα με τη θετική εξέλιξη της οικονομίας.

Στη συνέχεια, υποστήριξε την ανάγκη ευρύτερων συνεργειών σε όλους τους τομείς. Υπογράμμισε :

την ανάγκη αξιοποίησης της ΒΙΠΕ και των επιχειρήσεων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους αλλά διαθέτουν αξιόλογο τεχνικό και τεχνολογικό εξοπλισμό, εκκινώντας από την προσπάθεια επαναλειτουργίας τους υπό νέα σχήματα,

την ουσιαστική συνεργασία των επιχειρήσεων και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προς όφελος της τοπικής ανάπτυξης,

το βάρος που πρέπει να δοθεί στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία,

και στην ανάπτυξη οικονομιών κλίμακος για τη δημιουργία υπεραξίας με έμφαση στον αγροτουρισμό, ο οποίος θα συνδέει την παροχή ποιοτικών τουριστικών υπηρεσιών με την παραγωγή των τοπικών αγροτικών προϊόντων, τη μεταποίηση και πιστοποίησή τους, την προβολή και την ένταξή τους στο σχετικό αγροτοδιατροφικό σύμπλεγμα και την ανάδειξή τους ως «αρκαδική κουζίνα».

Τέλος, ο Γιώργος Η. Παπαηλιού αναφέρθηκε στο προσεχές περιφερειακό

αναπτυξιακό συνέδριο Πελοποννήσου, και ζήτησε από το Επαγγελματικό

Επιμελητήριο να συνεχισθεί η επικοινωνία, ώστε το συνέδριο να

προετοιμαστεί με τον καλύτερο τρόπο, προκειμένου να είναι αποτελεσματικό.

Σ΄ αυτό το πλαίσιο δε, να αποτελέσει το έναυσμα για τη διαμόρφωση ενός

συνεκτικού αναπτυξιακού προγράμματος (και) για το νομό Αρκαδίας που να

ενσωματωθεί στο προωθούμενο εθνικό σχέδιο της κοινωνικά δίκαιης

παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της διοίκησης του Επιμελητηρίου συμφώνησαν, ότι πρέπει να συνεχιστεί η επικοινωνία, ώστε το περιφερειακό αναπτυξιακό συνέδριο να στεφθεί με επιτυχία.

 

- Advertisement -