Απάντηση Υφυπ. Οικονομικών σε Ανδριανό για τα προβλήματα με τους φορολογικούς κωδικούς για αγρότες

- Advertisement -

Απάντηση Υφυπ. Οικονομικών σε Ανδριανό για τα προβλήματα με τους φορολογικούς κωδικούς για αγρότες…

- Advertisement -

Στην 7204/12-7- 2017 Ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με θέμα τα προβλήματα που έχουν ανακύψει με τους φορολογικούς κωδικούς 037-038 που αφορούν αγρότες απάντησε γραπτά η αρμόδια Υφυπουργός Οικονομικών κ. Κατερίνα Παπανάτσιου επισυνάπτοντας το υπ' αριθμό πρωτοκόλλου ΔΕΑΦ Α 1118192 ΕΞ 2017/7-8- 2017 έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Στο ως άνω έγγραφο επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα εξής:
“1. Οι κωδικοί 037-038 του εντύπου Ε1 φορολογικού έτους 2016 έχουν προσυμπληρωθεί βάσει των αρχείων που έχει αποστείλει του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και οποιαδήποτε αλλαγή – τροποποίηση των πεδίων των κωδικών αυτών γίνεται μόνο μέσω αντικατάστασης – διόρθωσης των αρχείων αυτών από το ως άνω Υπουργείο.
2.Με την ΠΟΛ. 1094/2017 Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών παρατάθηκε η προθεσμία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013 μέχρι την 17 Ιουλίου 2017.
3.Περαιτέρω, με την ΠΟΛ. 1106/2017 Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών δόθηκε νέα παράταση στην προθεσμία των δηλώσεων των ως άνω προσώπων μέχρι την 21η Ιουλίου 2017.
4.Τέλος, με το άρθρο 75 του ν.4484/1-8- 2017 (ΦΕΚ Α'110) που πρόσφατα ψηφίστηκε από τη Βουλή, για τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2016 που υποβάλλονται από την 1-8- 2017 μέχρι και τις 31-10- 2017 λόγω μη έγκαιρης ταυτοποίησης των κωδικών 037 και 038 της δήλωσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις εκπρόθεσμου υποβολής και τυχόν επιπλέον οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται μέχρι δύο (2) δόσεις, αναλόγως του χρόνου υποβολής της δήλωσης, με καταληκτικές ημερομηνίες των δόσεων αυτές που ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 67 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α' 67)”.

 

 

 

 

- Advertisement -