Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Άργους – Μυκηνών (τα θέματα)

- Advertisement -

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 2 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

Οικονομικά Θέματα:
1. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2017– εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
2. Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 94.790,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Άργους – Μυκηνών για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων– εισηγητής ο κ. Π. Σκούφης.
3. Περί χορηγήσεως προκαταβολής μισθών σε δημοτική υπάλληλο του Δήμου – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
4. Επί του από 27-9-2017 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Επιστροφή αχρεωστήτως ληφθεισών αποδοχών» – εισηγητής ο κ. Γ.Αθανασόπουλος.
5. Επί του από 28-9-2017 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή τελών ύδρευσης – άρδευσης – παραβάσεων Κ.Ο.Κ. – τέλους 0,5% επί ακαθαρίστων εσόδων Δ.Ε. Αλέας – Δ.Ε. Μυκηνών – Δ.Ε. Άργους» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

- Advertisement -

Τεχνικά Θέματα:
6. Επί του υπ’ αριθ. πρωτ.: 20982/14-9-2017 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Άργους Μυκηνών με θέμα: «Κατάταξη Αθλητικών Εγκαταστάσεων» -εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
7. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Πλατείας Κουρτακίου» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
8. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση τοίχων στην Τ.Κ. Αχλαδοκάμπου» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
9. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανέγερση δημοτικού σχολείου Ινάχου» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
10. Περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Λέρνας 2016» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
11. Περί εγκρίσεως 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «Παρεμβάσεις σε υφιστάμενο κτήριο για τη στέγαση
του Λαογραφικού Μουσείου Νέας Κίου» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
12. Περί εκτελέσεως του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης τμημάτων του οδικού άξονα Φίχτια- Μυκήνες» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
13. Περί εκτελέσεως του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Μυκηνών 2017» – εισηγήτρια η κ. Μ.Λαθουράκη.
Τρέχοντα Θέματα:
14. Περί εγκρίσεως της 2ης εισήγησης της ειδικής επιτροπής εγγραφής – διαγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Άργους – Μυκηνών της περιόδου 2017 – 2018 – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.
15. Περί αποδοχής αιτημάτων γονέων για απαλλαγή από την καταβολή οικονομικής εισφοράς (τροφείων) – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.
16. Επεκτάσεις δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
17. Περί χορηγήσεως παραγωγικών αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
18. Επί του από 28-8-2017 εγγράφου του Δημοτικού Ωδείου με θέμα: «Έγκριση λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου κατά τις ημέρες του Σαββάτου, της Κυριακής και των αργιών» – εισηγήτρια η κ. Λ. Λιμνιούδη.
19. Περί δωρεάν παραχώρησης εξοπλισμού στην Δ/νση Αστυνομίας Αργολίδας – εισηγητής ο κ. Δ. Κρίγγος.
20. Περί αντικαταστάσεως αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Άργους – Μυκηνών» με το διακριτικό τίτλο: «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης» – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
21. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των κάτωθι έργων:
α) Ανάπλαση πλατείας Σκαφιδακίου.
β) Μικρά τεχνικά έργα στη Δ.Ε. Λυρκείας 2015.
γ)Παρεμβάσεις σε υφιστάμενο κτίριο για τη στέγαση του λαογραφικού μουσείου Ν. Κιου.
δ)Οδοποιία Δ.Ε. Μυκηνών.
με την συμμετοχή Δημοτικών Υπαλλήλων και ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον
αναπληρωτή του, μετά από διαδικασία κληρώσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4257/2014 άρθρο 61 και Ν. 4024/2011 άρθρο 26 – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κων/νος Μπέγκος

 

- Advertisement -