Σπύρος Μαρίνος: Και τώρα ας αφήσουμε το Μεσαίωνα να μιλήσουμε για δουλειά ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ

- Advertisement -

Ενα τεράστιο ευχαριστώ σε όσες και όσους συναδέλφους εργάστηκαν αγνοώντας ωράρια και κούραση για το επιτυχές αποτέλεσμα ενός δυσκολου εγχειρηματος.

- Advertisement -

Στα πληρωματα των περιπολικών σκαφών Λ.Σ. ένα ιδιαιτερο ευχαριστώ για την άμεση και ουσιαστική επέμβαση προκειμένου να διασωθεί ο κυβερνήτης και να περιοριστεί το ενδεχόμενο ρύπανσης.Πολύ μεγάλο ευχαριστω στον Πλοίαρχο κ.Τριανταφύλλου Ηλία , στους δύτες και τους επαγγελματίες αλιείς για την ουσιαστική συμβολή τους στην αποσόβηση ρύπανσης της περιοχής.

Ενα μεγάλο ευχαριστώ στους συναδέλφους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την ουσιαστική βοήθεια τους στην ανέλκυση του σκάφους.
Τέλος ευχαριστώ στον κ.Υπολιμεναρχη Ναυπλίου για την οργάνωση και τον συντονισμό της επιχείρησης χτες,γεγονός το οποίο επέφερε το προαναφερομενο αποτέλεσμα.

Σπύρος Μαρίνος
Λιμενάρχης Ναυπλίου

- Advertisement -
 

________________