Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για μικρές επιχειρήσεις στο Άργος από τον ΟΕΒΕ Αργολίδας

- Advertisement -

« Υλοποίηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις έτους 2017»
Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Έμπορων Αργολίδας υλοποιεί προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν από 1εως 30 υπαλλήλους . Τα προγράμματα αυτά, απευθύνονται στους εργαζόμενους οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ μέχρι και σήμερα .Οι εργαζόμενοι επιδοτούνται με 5€ ανά ώρα εκπαίδευσης και συνολικά με 160€. Η διάρκεια των προγραμμάτων ορίζεται στις 32 ώρες συνολικά με ανώτατο ημερήσιο αριθμό διδακτικών ωρών τις τέσσερις ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες καθημερινά 09:00-13:00 στο γραφείο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Έμπορων Αργολίδας (Τέλλου Άγρα 5 πάροδος Άργους ) και στο τηλέφωνο 27520-27415
Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

- Advertisement -

 

 

 

 

- Advertisement -