Τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ναυπλιέων την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου

- Advertisement -

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ναυπλιέων.
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση , η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ναυπλιέων (Βασ. Κων/νου 34, 2ος όροφος) στις 5-9-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ.μ για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων :
ΘΕΜΑ 1o
Λήψη απόφασης για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στο ΚΥΕ «Πιτσαρία Σνακ Μπαρ» με την επωνυμία «GORILLAS» του Nιώτη Μιχαήλ του Γρηγορίου ,που λειτουργεί στη ΔΚ Τολού ΔΕ Ασίνης.
ΘΕΜΑ 2o
Λήψη απόφασης για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στο ΚΥΕ «Επιχείρηση αναψυχής » με την επωνυμία «HAKUNAMATATA » του Μπαρουτσάκη Μιχαήλ του Κων/νου, που λειτουργεί στη ΔΚ Τολού ΔΕ Ασίνης.
ΘΕΜΑ 3o
Λήψη απόφασης για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στο ΚΥΕ « Καφετέρια –Μπαρ » με την επωνυμία «REMEMBER » της εταιρείας Χρήστος και Παναγιώτης Ηλιόπουλος Ο.Ε,που λειτουργεί στη ΔΚ Τολού ΔΕ Ασίνης.
ΘΕΜΑ 4o
Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης ΑμεΑ , κατόπιν αιτήματος Ιορντάνοβα Μαρίας.

- Advertisement -

 

 

 

- Advertisement -