Προτάσεις για τη διενέργεια των Επιμελητηριακών Εκλογών από την ΟΕΒΕ Αργολίδας

- Advertisement -

Προτάσεις ΟΕΒΕ Αργολίδας για διενέργεια των Επιμελητηριακών Εκλογικών Διαδικασιών στο Επιμελητήριό Αργολίδας:

- Advertisement -

1) Σε μία ημέρα ή σε δυο ημέρες
2) Και σε δύο επιπλέον, εκτός έδρας του Επιμελητηρίου, εκλογικά
κέντρα»

Στις εκλογικές αναμετρήσεις των τελευταίων θητειών διαπιστώνεται πολύ χαμηλό ποσοστό συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία και με στόχο την παρακινητική διευκόλυνση των μελών μας κατά ευχέρεια τοπικής προσέγγισης και χρονικής επαρκούς άνεσης, προτείνουμε να εξεταστεί από την Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου , οι προτάσεις μας για τη διενέργεια των Επιμελητηριακών Εκλογών:
α) σε μια ημέρα ή δυο ημέρες
β) σε τρία συνολικά κέντρα ως ακολούθως:
1ο Άργος (έδρα Επιμελητηρίου)
2ο Ναύπλιο (έδρα Ο.Ε.Β.Ε.Α. στη διάθεσή σας)
3ο Ερμιονίδα (αίθουσα ΕΒΕΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ)
γ) η δυνατότητα διεξαγωγής των εκλογών και μέσω διαδικτύου
Οι Επιμελητηριακές εκλογές διενεργούνται βάσει των σχετικών διατάξεων του Νόμου 2081/1992, του Π.Δ. 372/92, του Π.Δ. 309/1997 και του Π.Δ. 164/2001. Ειδικότερα αναφορικά με το θέμα της παρούσης:
α) Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 εδ.3 του Π.Δ. 164/2001 «Οι εκλογές διεξάγονται, κατά την κρίση της εκλογικής επιτροπής σε χρονικό διάστημα από μιας (1) έως τέσσερις (4) διαδοχικές ημέρες.»
β) Σύμφωνα με το άρθρο 1 Π.Δ. 193/1997: «Οι εκλογές μπορούν να διενεργούνται και σε άλλο χώρο, εκτός του καταστήματος του Επιμελητηρίου ή και εκτός της έδρας του, μετά από απόφαση της εκλογικής επιτροπής. Θα ήταν τιμή μας να έχουμε μια συνάντηση με την εκλογική επιτροπή του επιμελητηρίου σε τόπο και ημερομηνία που εσείς θα ορίσετε , για μια περαιτέρω συζήτηση μαζί σας.

 

 

 

- Advertisement -