Παραδοσιακοί χοροί στην παραλία Κιβερίου

- Advertisement -

Παραδοσιακοί χοροί στην παραλία Κιβερίου την Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου στις 9 μ.μ.

- Advertisement -

Χορεύουν:

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ
Η χοροδιδάσκαλος Σοφία Δέδε και η ομάδα του χορευτικού συλλόγου παρουσιάζουν χορούς από τη περιοχή της Τζιάς (Κέα).

ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ
Οι χοροί της Θράκης που θα παρουσιάσει το Λύκειο των Ελληνίδων παρουσιάζονται πλούσιοι σε αριθμό και εντυπωσιακοί στο τρίπτυχο κίνηση, λόγος, μελωδία. Συναντάμε κυκλικούς, αντικριστούς και μεικτούς χορούς , τις ονομασίες των οποίων παίρνουν κυρίως από τον τρόπο ή από τις περιστάσεις που χορεύονται, από ιδιαίτερα τοπικά γεγονότα, από εναρκτήριους στίχους τραγουδιών που τους συνοδεύουν κλπ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Οι χορευτές, ντυμένοι με παραδοσιακές φορεσιές, παρουσιάζουν χορούς από την Πελοποννησο και τα νησιά της Πάρου και της Νάξου.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ
Το χορευτικό τμήμα των Ενηλίκων χορεύει παραδοσιακούς
χορούς από την Προποντίδα και την Μικρά Ασία.

- Advertisement -