Αιτήσεις στο πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ έως την Τρίτη 22 Αυγούστου

- Advertisement -

Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) έχει προκηρύξει την εισαγωγή σπουδαστών για το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.), το οποίο οδηγεί στη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, και το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.), το οποίο οδηγεί στη λήψη του Πιστοποιητικού Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στα ανωτέρω Προγράμματα έχουν όλοι οι πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.).

- Advertisement -

Στο Άργος το Πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ, προσφέρει 160 θέσεις φοίτησης ενώ το Πρόγραμμα ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ προσφέρει 40 θέσεις φοίτησης, για το ακαδ. έτος 2017-18. Σύμφωνα με την προκήρυξη που έχει αναρτηθεί διαδικτυακά, οδηγίες και υποβολή αιτήσεων μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr ή aspete.eap.gr μέχρι και τις 22 Αυγούστου 2017 και ώρα 23.59.

Ο Διευθυντής EΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ
της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Άργος
Δρ. Παναγιώτης Γ. Μουσταΐρας

- Advertisement -