Τρίτη, 5 Ιουλίου, 2022
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΑΡΓΟΝΑΥΠΛΙΑΔημοπρασία 12 αυτοκινήτων από τα «αζήτητα» τελωνείου Ναυπλίου

Δημοπρασία 12 αυτοκινήτων από τα «αζήτητα» τελωνείου Ναυπλίου

Στις 22-08-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στο κτίριο του Τελωνείου Ναυπλίου, Αμυμώνης 26, 21100 στο Ναύπλιο, θα γίνει πλειοδοτική δημοπρασία για να εκποιηθούν σε μεμονωμένη εκποίηση για ΟΤΚΖ και διάλυση (όπου αυτό αναφέρεται) τα παρακάτω οχήματα που προέρχονται από τα αζήτητα και τα εγκαταλειφθέντα του Τελωνείου, με τιμή εκκίνησης αυτή που αναφέρεται στην διακήρυξη. Ο τόπος φύλαξης των δημοπρατούμενων οχημάτων αναγράφεται στο τέλος κάθε πίνακα.

Όλα τα οχήματα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο της Δ.Δ.Δ.Υ (oddy.gr). H συμμετοχή καθενός των πλειοδοτών στη διαδικασία της δημοπρασίας προϋποθέτει την πλήρη ενημέρωσή του επί των όρων πώλησης που ισχύουν. Δήλωση άγνοιας αυτών δεν γίνεται δεκτή. Στις τιμές εκποίησης των οχημάτων συμπεριλαμβάνεται ο αναλογών ΦΠΑ. Τα μη κοινοτικής προέλευσης οχήματα επιβαρύνονται με εισαγωγικό δασμό ο οποίος καταβάλλεται κατά την παραλαβή τους
Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι στο εξής ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις για παράταση διακανονισμού.

Για τα ΟΤΚΖ (οχήματα τέλους κύκλου ζωής) και διάλυση οχήματα, η εγγύηση συμμετοχής είναι 100,00 ευρώ, οι δε προσφορές για να γίνουν δεκτές, πρέπει να διαφέρουν από την τιμή εκκίνησης, η μία από την άλλη κατά 20 ευρώ τουλάχιστον.

Ο υποψήφιος αγοραστής πρέπει να φέρει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο και να γνωρίζει τον αριθμό του φορολογικού του μητρώου στην αρμόδια ΔΟΥ. Το 20% της τιμής κατακύρωσης ( προκαταβολή) καταβάλλεται σε μετρητά αμέσως μόλις τελειώσει η πλειοδοσία για κάθε όχημα.

Η έκπτωση, όταν η πληρωμή γίνεται τοις μετρητοίς, ορίζεται σε 30% στο σύνολο της προαναφερόμενης τιμής. Επισημαίνεται ότι με το υπ’ αρ. 116/5-3-2004 ΠΔ (ΦΕΚ 81Α/2004), όπου καθορίζονται οι διαδικασίες για την ανακύκλωση και ανάκτηση των οχημάτων ΟΤΚΖ, θεσπίζεται η υποχρέωση δημιουργίας ατομικών ή συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ , και τίθεται ο στόχος της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης του ΟΤΚΖ . Με βάση τα ανωτέρω, επιτρέπεται η συμμετοχή στην ως άνω κατηγορία ΜΟΝΟ όσων έχουν υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με την ΕΔΟΕ και είναι αδειοδοτημένοι από το σύστημα για τη διαχείριση των ΟΤΚΖ. Οποιαδήποτε προσφορά αντίθετη με τα παραπάνω δεν θα γίνεται δεκτή. Επίσης οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι κατά την αποκομιδή των υλικών θα λαμβάνουν όλα τα μέτρα προς ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος.

 

 

 

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ