Προκήρυξη για 23 θέσεις καθαριστών/ριών σε σχολεία του Δ. Άργους Μυκηνών

- Advertisement -

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Άργους – Μυκηνών προκηρύσσει:

- Advertisement -

Την πλήρωση 23 θέσεων καθαριστών/ριών για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών  μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2017-18 με σύμβαση έργου διάρκειας από  01/09/2017 έως και 30/06/2018.
Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις αυτές θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο της Σχολικής  Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Άργους – Μυκηνών, από την 7-8-2017 έως και την  10-8-2017, Δαναού 3 στο Άργος.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
• Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου/ης.
• Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου με άδεια  παραμονής.
• Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν διώκονται ποινικά.
• Εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίας φορολογικής δήλωσης.
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2751360721 και
2751360731

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

- Advertisement -

________________