Θέσεις εργασίας στο British Council

- Advertisement -

Στο πλαίσιο του προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα, το British Council καλεί για συνεργασία συμβούλους με εμπειρία σε θέματα κοινωνικής οικονομίας.

- Advertisement -

Ειδικότερα:

Σύμβουλος για το Σχεδιασμό του Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας με στόχο την χρηματοδοτική ενίσχυση των φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.
Εμπειρογνώμονας για τη συγγραφή προτάσεων για τη δημιουργία κατάλληλου μοντέλου για τη μετατροπή πτωχευμένων επιχειρήσεων σε φορείς κοινωνικής οικονομίας μεταβιβάζοντάς τις στους εργαζομένους τους.
Εμπειρογνώμονας για τη συγγραφή προτάσεων στοχεύοντας στην εναρμόνιση του ελληνικού νομικού πλαισίου για τους συνεταιρισμούς.
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων μπορείτε να βρείτε εδώ.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017

 

 

 

- Advertisement -