Παράνομη ναύλωση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής στην Ερμιόνη

- Advertisement -

Κατά τη διενέργεια ελέγχου από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Ναυπλίου, απογευματινές ώρες χθες, στο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής «ΤΑΤΙΑΝΑ» Ν.Π. 9993, το οποίο βρισκόταν στην περιοχή Μανδράκια Ερμιόνης, διαπιστώθηκε ότι τελούσε υπό καθεστώς παράνομης ναύλωσης κατά παράβαση του άρθρου 7 του Νόμου 4256/2014, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ΄ αριθμού 3133.1-10229-2016/04-02-2016 Υπουργικής Απόφασης.

- Advertisement -

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι η πλοιοκτήτρια του ανωτέρω σκάφους ενώ είχε καταρτίσει και υπογράψει ναυλοσύμφωνο, με διάρκεια ναύλωσης από 25/07/2017 έως 31/07/2017, το οποίο είχε θεωρηθεί από τη Λιμενική Αρχή Πόρου και είχε καταχωρηθεί όπως προβλέπεται στο Ειδικό Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων Πλοίου Αναψυχής, ο ναυλωτής και οι επιβάτες δεν επέβαιναν επί του πλοίου κατά τον κατάπλου του στην Ερμιόνη, χωρίς ο εκναυλωτής να έχει προχωρήσει σε οποιαδήποτε τροποποίηση των βασικών όρων του ναυλοσύμφωνου ή ακύρωση αυτού και προσκόμισή του στη Λιμενική Αρχή για θεώρηση και ανάλογη εγγραφή στο ΕΕΠΣΕΠΑ.

Από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Ερμιόνης του Λιμεναρχείου Ναυπλίου κινήθηκε η διαδικασία για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

 

 

 

 

- Advertisement -