Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος για τα Ειδικά Μισθολόγια των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων ασφαλείας

- Advertisement -

Δημοσιεύτηκε η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ του ΥΠΟΙΚ με θέμα: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους ΣΤ΄ του ν.4472/2017 (Α’ 74) «Μισθολογικές ρυθμίσεις ειδικών κατηγοριών λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής».

- Advertisement -

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού διαμορφώνονται οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί στα στελέχη που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια ανά κατηγορία προέλευσης, ως εξής:

συνέχεια του άρθρου  ΕΔΩ

- Advertisement -