Γ. Γκιόλας «Που πρέπει να στεγαστούν οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ Αργολίδας»

- Advertisement -

Με αφορμή ανάρτηση τοπικής ιστοσελίδας αλλά και το γενικότερο διάλογο που αναπτύσσεται για τη στέγαση του ΕΦΚΑ Αργολίδας , ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Γκιόλας αναφέρει τα εξής :

- Advertisement -

Θέλω να απαντήσω εκφράζοντας τη θέση μου στο θέμα που αφορά στην Τοπική Διεύθυνση του ΕΦΚΑ Αργολίδας.

Η πρωταρχική μου σκέψη και συμβολή στον καθορισμό της διάρθρωσης των υπηρεσιών του νέου Φορέα ΕΦΚΑ στην Αργολίδα, εφόσον προβλέπονταν μία Κεντρική υπηρεσία και δύο αποκεντρωμένα Τμήματα Κοινωνικής Ασφάλισης, ήταν η υπόδειξη δημόσιου κτιρίου που θα περιόριζε το κόστος του Φορέα, απαλλάσσοντάς τον από μισθώματα και με τον τρόπο αυτό η προάσπιση του Δημόσιου Συμφέροντος.

΄Ενα τέτοιο κτίριο, που θα κάλυπτε την προϋπόθεση αυτή και επιπρόσθετα θα ήταν πρόσφορο και κατάλληλο υπάρχει. Είναι το κτίριο των Σχολών του ΟΑΕΔ στη Νέα Τίρυνθα. Ένα κτίσμα υπερμέγεθες, 7.505 τετρ. μέτρων , σχετικά νέας κατασκευής, σε καίρια θέση επί του οδικού άξονα Άργους- Ναυπλίου.

Τη συνεισφορά μου αυτή στην κάλυψη των αναγκών στέγασης των Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ στην Αργοναυπλία αποδέχθηκαν και υιοθέτησαν απόλυτα ο αρμόδιος Υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Τάσος Πετρόπουλος και η Κεντρική Διοίκηση του Νέου Φορέα.

Για τα θέματα της οριστικής καταλληλότητας, του τρόπου, χρόνου και κόστους των διαρρυθμίσεων αρμόδια ήταν από τη στιγμή εκείνη η Διοίκηση του ΕΦΚΑ με τις Τεχνικές Υπηρεσίες της, που όπως πληροφορήθηκα έκαναν προσφάτως μία προεκτίμηση που σε εύθετο χρόνο αναμένεται να καταλήξει σε τελική και τεκμηριωμένη άποψή. Τη στιγμή αυτή δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω, αν έχει ληφθεί η οριστική απόφαση και αν ναι, ποιο είναι το προϋπολογισθέν κόστος και ο προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του κτιρίου.

Το θέμα της υλοποίησης του οργανογράμματος αφορά τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες ,τους οποίους δεν νομιμοποιούμαι να υπερβώ. Εκείνοι διαθέτουν τις ειδικές γνώσεις και τη σχετική διοικητική εμπειρία.

Μια όμως απάντηση που οφείλω και πρέπει να δώσω σε όσους έχουν εύλογα ερωτήματα, για το που θα έχουν την έδρα και θα στεγασθούν οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ για το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσουν οι εργασίες, στην περίπτωση που τελικά επιλεγεί το παραπάνω κτίριο, είναι η εξής:

Επ΄αυτού η πολιτική μου άποψη , προκειμένου να αποφευχθεί η πρόσκαιρη εξεύρεση νέων, ίσως δυσεύρετων και πιθανώς δαπανηρών κτιριακών εγκαταστάσεων είναι:

Να διατηρηθούν και στις δύο πόλεις το Ναύπλιο και το Άργος οι υπάρχουσες δομές, υπηρεσιακές και κτιριακές ως έχουν, με χρόνο λήξης την ημερομηνία παράδοσης του κτιρίου στη Νέα Τίρυνθα. Η ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών θα πρέπει να υλοποιηθεί στον ταχύτερο δυνατό χρόνο. Η διατύπωση της άποψης μου με πιο νομοτεχνική ορολογία θα πρέπει να είναι : Να ανασταλεί η εφαρμογή του οργανογράμματος μέχρι την παράδοση του κτιρίου του ΟΑΕΔ και τη στέγαση των Τμημάτων της Διεύθυνσης Του ΕΦΚΑ Αργολίδας στο χώρο αυτό.

Αντιλαμβάνομαι ότι θα ήταν πιο εύκολο και αρεστό να πω ότι θέλουμε να παραμείνουν τα πράγματα ως έχουν, να πληρώνουμε δηλ. ενοίκια στο διηνεκές, και απτήν άλλη να υπάρχουν δημόσια κτίρια ανεκμετάλλευτα. Οι ανάγκες όμως της χώρας μας μου το απαγορεύουν.

Νομίζω, λοιπόν, ότι η πρότασή μου αυτή, ενόψει των δυσχερειών της δημοσιονομικής πολιτικής, του γεγονότος ότι σταδιακά θα αναβαθμισθούν οι διαδικτυακές δυνατότητες συναλλαγών με τον ΕΦΚΑ και έτσι θα περιορίζονται ολοένα και περισσότερο οι απευθείας συναλλαγές των ασφαλισμένων, πρέπει να επιδιωχθεί συνολικά να γίνει αποδεκτή από την Κεντρική Διοίκηση του ΕΦΚΑ η ουσιαστική και συνθετική πρότασή μου, που είμαι πεισμένος ότι θα αναστείλει τις αντιπαλότητες δύο «στρατοπέδων» και τους άγονους τοπικισμούς, που μόνο καλό δεν προσφέρουν στις τοπικές κοινωνίες.

 

 

 

 

- Advertisement -
 

________________