Τρίτη, 9 Αυγούστου, 2022
ΑρχικήΕΚΤΑΚΤΟΤο 5.9% των διαθέσιμων πόρων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχει αξιοποιηθεί λέει...

Το 5.9% των διαθέσιμων πόρων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχει αξιοποιηθεί λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σύμφωνα με την απάντηση της αρμόδιας Επιτρόπου Corina Crețu, υπεύθυνης για την περιφερειακή πολιτική και τα διαρθρωτικά ταμεία, έχουν απορροφηθεί μόλις 159 εκατομμύρια ευρώ από τα 2,7 δισεκατομμύρια που έχει στη διάθεσή της η Ελλάδα για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Απαντώντας σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή Ν. Ανδρουλάκη, η Επίτροπος, αναφέρει ότι «δημόσιες δαπάνες ύψους 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ είναι αφιερωμένες σε επενδυτικές προτεραιότητες για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Όμως, και ενώ έχουν περάσει 4 από τα 7 χρόνια, μόνο «το 5,9% έχει δαπανηθεί» από αυτό το ποσό», ενώ οι απαραίτητες συμφωνίες υπογράφηκαν μόλις το Δεκέμβριο του 2016.

Επισημαίνεται ότι η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα αφορά κατά βάση μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αποτελούν την πιο σημαντική πηγή ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Συγχρόνως, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες συνέπειες της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα.

Οι δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν αφορούν την ανάπτυξη των εξαγωγών, την αξιοποίηση καινοτόμων υπηρεσιών και των ευκαιριών που δημιουργούνται από την πράσινη οικονομία και τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικότητας καθώς και τις επενδύσεις για την εκπαίδευση του προσωπικού.

Ακολουθεί ολόκληρη η απάντηση της επιτρόπου Corina Crețu, αρμόδιας για την περιφερειακή πολιτική προς τον Νίκο Ανδρουλάκη:

1. Στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία παρέχουν στήριξη κυρίως σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), αλλά όχι μόνο σ’ αυτές, μέσω του εθνικού επιχειρησιακού προγράμματος (ΕΠ) «Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία» και των 13 περιφερειακών ΕΠ. Η στήριξη παρέχεται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, γεγονός που σημαίνει ότι τα έργα επιλέγονται από τις εθνικές ή περιφερειακές διαχειριστικές αρχές, σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στα έγγραφα προγραμματισμού και την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

2. Με βάση τις πληροφορίες που έδωσαν οι ελληνικές αρχές, δημόσιες δαπάνες ύψους 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ είναι αφιερωμένες σε επενδυτικές προτεραιότητες για τη στήριξη των ΜΜΕ, από τις οποίες το 5,9% έχει δαπανηθεί. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκαν υπό τη μορφή ταμείων δύο χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας: ένα για επενδύσεις συμμετοχών στα κεφάλαια που διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και ενισχύεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)[1]· το άλλο για την προώθηση της επιχειρηματικότητας, το οποίο διαχειρίζεται ένας εθνικός οργανισμός διαχείρισης κεφαλαίων. Οι συμφωνίες χρηματοδότησης υπογράφηκαν τον Δεκέμβριο του 2016. Υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες που ενισχύονται από την ΕΕ και παρέχουν ένα φάσμα ενωσιακών χρηματοδοτικών εργαλείων (δάνεια και επενδύσεις συμμετοχών στο κεφάλαιο), π.χ. από το σκέλος του ΕΤΣΕ για τις ΜΜΕ.

3. Οι επενδύσεις για τη βοήθεια προς τις ΜΜΕ καλύπτουν:

– την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για επενδύσεις μέσω επιχορηγήσεων, δανείων, εγγυήσεων για δάνεια, επιχειρηματικού κεφαλαίου, συμμετοχών στο κεφάλαιο·

– στοχευόμενη επιχειρηματική υποστήριξη·

– βελτιωμένη πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές·

– αξιοποίηση νέων πηγών μεγέθυνσης όπως η πράσινη οικονομία, οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας·

– επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και καλύτερη σύνδεση μεταξύ των ερευνητικών κέντρων και των πανεπιστημίων για την προώθηση της καινοτομίας. Η επιλεξιμότητα των δαπανών καθορίζεται με βάση τους εθνικούς κανόνες.

Ακολουθεί ολόκληρη η ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη προς την επίτροπο Corina Crețu για τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Τα ευρωπαϊκά κονδύλια που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αποτελούν την πιο σημαντική πηγή ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Συγχρόνως, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες συνέπειες της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα.

Έχοντας τα ανωτέρω υπόψη, ερωτάται η Επιτροπή:

– Ποια είναι τα προγράμματα που έχει υποβάλει η ελληνική κυβέρνηση προς συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία στοχεύουν στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων;

– Πόσα χρήματα έχουν αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα από τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πόσα είναι διαθέσιμα για την περίοδο προγραμματισμού 2014 – 2020;

– Τι είδους δράσεις μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες να στοχεύουν στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων;

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ