Με ΟΜΟΦΩΝΟ ψήφισμα το Δ.Σ. Δήμου Άργους-Μυκηνών ζητά να μείνει το υποκατάστημα Ε.Φ.Κ.Α. Άργους

- Advertisement -

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Άργους-Μυκηνών, κατά την συνεδρίασή του της 29ης Ιουνίου 2017, εξέδωσε ΟΜΟΦΩΝΑ το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με το προκύψαν θέμα της υποβάθμισης και οριστικής κατάργησης του υποκαταστήματος Ε.Φ.Κ.Α. Άργους.

- Advertisement -

ΨΗΦΙΣΜΑ
Καταδικάζουμε απερίφραστα την σχεδιαζόμενη υποβάθμιση και οριστική κατάργηση του Υποκαταστήματος ΕΦΚΑ Άργους και εκφράζουμε προς τούτο την έντονη δυσαρέσκειά μας προς τους Κυβερνώντες και τους αρμόδιους φορείς, οι οποίοι χωρίς να λάβουν υπόψη τους τους πολίτες της περιοχής μας, τις ανάγκες τους και τα κριτήρια που οι ίδιοι έχουν ορίσει, με βασικότερο κριτήριο αυτό του πληθυσμού και όχι της πρωτεύουσας, προχωρούν στην υποβάθμιση του υποκαταστήματος Άργους εις βάρος όλων των δημοτών μας, αλλά και των πολιτών της ευρύτερης περιοχής μας.

Το οργανόγραμμα του ΕΦΚΑ για την Αργολίδα προέβλεπε την λειτουργία μιας Τοπικής Διεύθυνσης στο μεγαλύτερο Δήμο με έδρα το Άργος και δύο Αποκεντρωμένων Τμημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης στο Ναύπλιο και στο Κρανίδι.
Σύμφωνα με την απογραφή του πληθυσμού του 2011 μεγαλύτερος δήμος είναι ο Δήμος Άργους Μυκηνών. Σε έκταση είναι κατά 30% περίπου μεγαλύτερος από αυτούς του Ναυπλίου και της Επιδαύρου μαζί. Περιλαμβάνει τα πιο ορεινά και δυσπρόσιτα κομμάτια του Νομού. Το υποκατάστημα ΕΦΚΑ Άργους εξυπηρετεί το μεγαλύτερο πλήθος ασφαλισμένων, συνταξιούχων, εργοδοτών.

Με βάση αυτές τις προϋποθέσεις και τα 49 σχέδια του Προεδρικού Διατάγματος για το οργανόγραμμα του ΕΦΚΑ, που έως τώρα είχαν εκδοθεί, προέβλεπαν ως έδρα της Τοπικής Διεύθυνσης το Άργος και το Ναύπλιο με το Κρανίδι ως έδρα των Αποκεντρωμένων Τμημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Όπως πληροφορηθήκαμε, στο επόμενο οργανόγραμμα του ΕΦΚΑ για την Αργολίδα προβλέπεται, εντελώς αυθαίρετα και μη νόμιμα, να τοποθετηθεί η έδρα της Τοπικής Διεύθυνσης ΕΦΚΑ στο Ναύπλιο, γεγονός που παραβιάζει τον πληθυσμιακό και γεωγραφικό κανόνα της χωροθέτησης των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα προηγούμενα 49 σχέδια του οργανογράμματος. Και ευλόγως ερωτάται κάποιος:

-· «Τι είναι αυτό που άλλαξε;»,
-· «Υπάρχει καμία λογική τεκμηρίωση της μεταφοράς της έδρας της Τοπικής Διεύθυνσης από το Άργος στο Ναύπλιο;»,
Σας γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε τετελεσμένα γεγονότα, οπότε και σας καλούμε να ανακαλέσετε άμεσα το τελευταίο σχέδιο του οργανογράμματος και να επανέλθετε στο 49ο , με σκοπό την επάνοδο στη νομιμότητα και την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Εμμένουμε σταθερά στη πιο πάνω θέση μας «περί τοποθέτησης της έδρας της Τοπικής Διεύθυνσης ΕΦΚΑ στο Άργος» και είμαστε διαθέσιμοι να βοηθήσουμε όπου χρειαστεί, τονίζοντας με έμφαση ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως λογική τεκμηρίωση για την μεταφορά της έδρας της Τοπικής Διεύθυνσης από το Άργος στο Ναύπλιο.

Αφού συντάχθηκε το παρόν ψήφισμα υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Δήμαρχος Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Δ.Καμπόσος Κ.Μπέγκος

 

Ακριβές Απόσπασμα
Άργος, 30 Ιουνίου 2017
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Μπέγκος

- Advertisement -