Τα ονόματα των συντονιστών για τον “Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων” στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

- Advertisement -

O επίσημος κατάλογος των συντονιστών για τον “Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων” για την Περιφέρεια Πελοποννήσου ενόψει της κλήρωσης για τη συγκρότηση του Μητρώου Συντονιστών του Ν.4469/2017

- Advertisement -

 

 

- Advertisement -