Γιάννης Ανδριανός: “Καταγγελίες για εκτεταμένη αναξιοκρατία και αδιαφάνεια στην επιλογή στελεχών του ΙΝΕΔΙΒΙΜ”

- Advertisement -

Ο Βουλευτής Αργολίδας και αν. Υπεύθυνος του Τομέα Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

- Advertisement -

“Σύμφωνα με καταγγελίες συμμετεχόντων στη διαδικασία, σημειώθηκαν σοβαρές παρατυπίες στα αποτελέσματα της επιλογής στελεχών του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Συγκεκριμένα, στο πρώτο σκέλος της Προκήρυξης για τα ΚΔΒΜ απορρίπτονται υποψήφιοι με 10ετή προϋπηρεσία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά και προηγούνται άτομα με άσχετες ειδικότητες χωρίς ανάλογα προσόντα, και αυτό λόγω της βαθμολογίας στην Πρόταση Ιδεών, η οποία σε έμπειρα στελέχη αναλογεί ο βαθμός 12 ενώ στα ευνοούμενα άτομα ο βαθμός 32, χωρίς να υπάρχει κανένα πρακτικό αξιολόγησης από τον Φορέα και χωρίς να τεκμηριώνεται κάπου η αξιολόγηση αυτή. Επιπροσθέτως κάποια από τα πρώτα ονόματα της λίστας τυχαίνει να εργάζονται κατά το τρέχον διάστημα στο γραφείο του Προέδρου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια νόμιμη πρόσκληση που θα αιτιολογεί την απασχόλησή τους στον Φορέα.

Το ίδιο φαινόμενο διαπιστώθηκε και στο δεύτερο σκέλος της Πρόσκλησης που αφορούσε στα ΣΔΕ. Υπερπροσοντούχα άτομα με 12 έτη εμπειρία στον Φορέα, βρίσκονται με πολύ χαμηλή βαθμολογία λόγω της Πρότασης που κατέθεσαν.

Ύστερα μάλιστα από έλεγχο των φακέλων, εντοπίστηκαν σοβαρές παρατυπίες και παρανομίες, καθώς:

-Τα πτυχία των υποψηφίων δεν είχαν συνάφεια με όσα ορίζονταν από την Προκήρυξη, παρόλα αυτά μοριοδοτήθηκαν για την συνάφειά τους.

-Προϋπηρεσίες που αποκτήθηκαν με τη μορφή παράλληλης εργασίας μοριοδοτήθηκαν αθροιστικά.

-Μοριοδοτήθηκαν κανονικά μεταπτυχιακοί τίτλοι οι οποίοι δεν είχαν αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ.

-Μοριοδοτήθηκαν υποψήφιοι για ανεργία ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα παρουσίαζαν επαγγελματική εμπειρία.

Κατόπιν αυτού, με τους συναδέλφους μου βουλευτές και μέλη του τομέα Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Νέας Δημοκρατίας Νίκη Κεραμέως, Μαρία Αντωνίου και Χρήστο Κέλλα, καταθέσαμε

Ερώτηση προς τον αρμόδιο Υπουργό ζητώντας να εξεταστεί η εγκυρότητα των καταγγελιών και να αναληφθούν άμεσες δράσεις για την αποκατάσταση της νομιμότητας”.

 

 

 

- Advertisement -