Η απόφαση του ψηφίσματος για κατασκευή εργοστασίου αφαλάτωσης των νερών του Αναβάλου απο το Δ.Σ. Δήμου Άργους-Μυκηνών

- Advertisement -

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Άργους-Μυκηνών, κατά την έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του της 19 Ιουνίου 2017, εξέδωσε ΟΜΟΦΩΝΑ το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με το θέμα: «Έγκριση της Μ.Π.Ε. για τα νερά των πηγών του Αναβάλου», που πρόκειται να συζητηθεί σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δεδομένου ότι η εν λόγω μελέτη προβλέπει, μεταξύ άλλων, την κατασκευή εργοστασίου αφαλάτωσης των νερών των πηγών του Αναβάλου για ύδρευση.

- Advertisement -

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Άργους – Μυκηνών δηλώνει την πλήρη αντίθεσή του στην οποιαδήποτε συζήτηση για τα νερά των πηγών του Αναβάλου, χωρίς την σύμφωνη γνώμη τη δική μας και προς αποκατάσταση της αλήθειας ενημερώνει όλα τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου ότι ουδέποτε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου μας ζήτησε την κατασκευή εργοστασίου Αφαλάτωσης των νερών των πηγών του Αναβάλου για την ύδρευση του Δήμου μας.

Είναι αδιανόητο το Περιφερειακό Συμβούλιο να καλείται να λάβει απόφαση πάνω στο συγκεκριμένο, λίαν σοβαρό, θέμα, χωρίς την λήψη προηγούμενης απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Άργους Μυκηνών.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούμε το Περιφερειακό Συμβούλιο να απόσχει από την λήψη οποιασδήποτε απόφασης για το συγκεκριμένο θέμα.

 

 

 

 

- Advertisement -

________________