Καταβολή Μισθώματος δημόσιων βοσκήσιμων γαιών (Βοσκοτόπια) για το έτος 2016

- Advertisement -

Καλούνται οι κτηνοτρόφοι του Δήμου Επιδαύρου να προσέλθουν άμεσα στα Γραφεία του Δήμου στο Λυγουριό, προκειμένου να λάβουν γνώση σχετικά με την κατανεμηθείσα υπό μίσθωση δημόσια έκταση, για το έτος 2016, και την καταβολή του ανάλογου μισθώματος.

- Advertisement -

Προσοχή: Το μίσθωμα πρέπει να κατατεθεί έως 30/6/2017.

Από το Δήμο Επιδαύρου

- Advertisement -