Προσλήψεις 40 ατόμων στο Υπ. Πολιτισμού (προκήρυξη)

- Advertisement -

Το υπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στην υπηρεσία συντήρησης μνημείων Ακρόπολης για χρονικό διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

- Advertisement -

Δείτε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ!

 

 

 

- Advertisement -