Αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας ο οίκος Moody’s

- Advertisement -

ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ:

- Advertisement -

Η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας αναβαθμίζεται στο Caa2 από Caa3 που ήταν πριν, ενώ οι προοπτικές, επίσης, αναβαθμίζονται σε «θετικές» από «σταθερές»

 

 

- Advertisement -