Προσλήψεις για την πυροπροστασία στο Δήμο Τριπόλεως

- Advertisement -

Προσλήψεις προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, θα πραγματοποιήσει ο Δήμος της Τρίπολης για τις ανάγκες της πυροπροστασίας.

- Advertisement -

Θα προσληφθούν είκοσι τέσσερα (24) άτομα.

Δεκατρείς (13) οδηγοί, δύο (2) χειριστές, δέκα (10) φύλακες Υ.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους με τα σχετικά δικαιολογητικά στο Δήμο της Τρίπολης έως και τις 19 Ιουνίου 2017.

Ανάλογες προσλήψεις θα γίνουν σ’ όλους τους Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

 

 

 

- Advertisement -

________________