Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Μυκηνών σήμερα για δύο σημαντικά θέματα

- Advertisement -

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) σήμερα 13 Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:45 σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για το παρακάτω θέμα:

- Advertisement -

1. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Τσώκρη στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: «Ολοκληρωμένη αστική ανάπλαση ιστορικού κέντρου Άργους και καταγραφή – βελτίωση αστικής κινητικότητας και ασφάλειας κίνησης πεζών» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

2. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη συμβολή των οδών Καποδιστρίου και Βασ. Γεωργίου Β΄ στα ωπλαίσια εκτέλεσης του έργου: «Ολοκληρωμένη αστική ανάπλαση ιστορικού κέντρου Άργους και καταγραφή – βελτίωση αστικής κινητικότητας και ασφάλειας κίνησης πεζών» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

Ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα συνίσταται στο ότι η προθεσμία περαίωσης του πιο πάνω έργου λήγει στις 30-6- 2017 και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια να συζητηθεί το εν λόγω θέμα σε τακτική συνεδρίαση του σώματος, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι για την εκτέλεση των εργασιών του συγκεκριμένου έργου απαιτούνται τουλάχιστον 14 ημέρες.

 

 

 

- Advertisement -