Προσφορά ιδιώτη και συλλόγων η κατασκευή και διαμόρφωση του αύλειου χώρου του Δημοτικού Δήμαινας

- Advertisement -

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Δήμαινας, αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν για την προσφορά τους:

- Advertisement -

Τον κ. Μπινιάρη Γιώργο, Πολιτικό Μηχανικό, ο οποίος υλοποίησε την μελέτη και το σχέδιο για την κατασκευή του γηπέδου Basket.
Τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Μουσαίος» της Δήμαινας για τον ηλεκτροφωτισμό του γηπέδου και
Τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων που ανέλαβε την κατασκευή του γηπέδου Basket στον αύλειο χώρο του σχολείου μας.

 

 

 

 

 

- Advertisement -