ΕΦΕΤ: Οδηγίες για την εκτίμηση επικινδυνότητας ουσιών που περιέχονται σε τρόφιμα που προορίζονται για βρέφη ηλικίας κάτω των 16 εβδομάδων

- Advertisement -

Κατευθυντήριες Οδηγίες για την εκτίμηση επικινδυνότητας ουσιών που περιέχονται σε τρόφιμα που προορίζονται για βρέφη ηλικίας κάτω των 16 εβδομάδων

- Advertisement -

H Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) δημοσίευσε κατευθυντήριες οδηγίες για την εκτίμηση επικινδυνότητας των ουσιών που περιέχονται σε τρόφιμα που προορίζονται για βρέφη ηλικίας κάτω των 16 εβδομάδων. Η εν λόγω οδηγίες συνοδεύονται από τεχνική έκθεση σχετικά με το αποτέλεσμα της δημόσιας διαβούλευσης επί του θέματος.

Η προσέγγιση της EFSA για την αξιολόγηση των ουσιών που απαντώνται σε τρόφιμα που προορίζονται για βρέφη ηλικίας κάτω των 16 εβδομάδων πρόκειται να υποστηρίξει περαιτέρω τη λήψη αποφάσεων της ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων για αυτήν την ηλικιακή ομάδα. Οι εν λόγω οδηγίες θα εφαρμοστούν από τώρα και στο εξής στις αξιολογήσεις της EFSA που συνδέονται με την ασφάλεια των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων αξιολογήσεων που αφορούν στα πρόσθετα.

Η σύνθεση των τροφίμων που προορίζονται για βρέφη ρυθμίζεται σε επίπεδο ΕΕ. Οι κανόνες περιλαμβάνουν απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση ή / και την παρουσία ουσιών όπως τα πρόσθετα τροφίμων, τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων, τους ρυπαντές και τα υλικά σε επαφή με τα τρόφιμα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα της EFSA this EFSA webpage

 

 

 

- Advertisement -