ΑΡΓΟΣ: 21 κυκλοφοριακές αλλαγές με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (αναλυτικές οδηγίες)

- Advertisement -

Το Δημοτικό Συμβούλιο Άργους Μυκηνών αποφάσισε την έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεως όπως αυτές περιγράφονται στην μελέτη «Μελέτη Βελτιώσεων – Τροποποιήσεων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Άργους» που εκπονήθηκε από την κ. Περιμένη Ανδ. Ευαγγελία Πολιτικό Μηχανικό Ε.Μ.Π. – Συγκοινωνιολόγο.

- Advertisement -

Από την απόφαση προβλέπονται οι παρακάτω κυκλοφοριακές αλλαγές οι οποίες θα ισχύσουν με ανακοίνωση του Δήμου:

1. OΔΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗ
Αντιδρόμηση του τμήματος της οδού Γούναρη μεταξύ των οδών Τσώκρη και Θεάτρου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες πρόσβασης στις Δυτικές και Βόρειες περιοχές της πόλης από τις Νοτιο‐Δυτικές περιοχές αυτής (πόλης) και την οδό Τριπόλεως. Η αντιδρόμηση του εν λόγω τμήματος της οδού Γούναρη προϋποθέτει το άνοιγμα της οδού Φείδωνος σε όλη την κυκλοφορία και η κατάργησή της ως δρόμου αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφορείων, προκειμένου να επιτυγχάνεται και η σύνδεση από βορρά προς τις νοτιο‐δυτικές περιοχές . Παράλληλα, προτείνεται η επαναφορά της λειτουργίας της Ηρακλέους στο τελευταίο τμήμα, από το υφιστάμενο Parking και την είσοδο των σχολικών συγκροτημάτων μέχρι την οδό Ιολάου, σε διπλής κατεύθυνσης για την εξυπηρέτηση των μετακινήσεων (προσέλευση/ αποχώρηση) των γονέων και του διδακτικού προσωπικού των σχολικών συγκροτημάτων που λειτουργούν εκεί.

2.ΟΔΟΣ ΦΕΙΔΩΝΟΣ
Στο πλαίσιο αντιδρόμησης του τμήματος της οδού Γούναρη από οδό Θεάτρου μέχρι οδό Τσώκρη (όπως αιτιολογείται παραπάνω) προτείνεται το άνοιγμα της οδού Φείδωνος σε όλη την κυκλοφορία και η κατάργησή της ως δρόμου αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφορείων. Με αυτόν τον τρόπου η Φείδωνος και Γούναρη αποτελούν ζεύγος οδών για τη σύνδεση νοτιο‐δυτικών περιοχών με το κέντρο και τις βορειο‐δυτικές περιοχές. Παράλληλα επί της οδού Φείδωνος διαμορφώνονται συνολικά 5 θέσεις στάθμευσης οχημάτων ΚΤΕΛ και Τουριστικών Λεωφορείων.

3. ΙΝΑΧΟΥ – ΣΙΜΙΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
Ρυθμιστικές και γεωμετρικές επεμβάσεις στον κόμβο και δημιουργία διαβάσεων για την ασφαλή διέλευση πεζών. Αντιδρόμηση τμήματος των οδών Μακαρίου και Ναυπλίου προκειμένου να είναι δυνατή η πορεία από Σιμιτζοπούλου προς οδό Ναυπλίου.

4. ΟΔΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Προκειμένου να είναι δυνατές οι διαδρομές Βλάσση – Μακαρίου – Ναυπλίου αλλά και Βλάσση –Σιμιτζοπούλου – Ναυπλίου, προτείνεται η αντιδρόμηση της οδού Μακαρίου μεταξύ των οδών Βλάσση και Ναυπλίου ταυτόχορνα με την αναδιαμόρφωση της λειτουργίας του κόμβου Ινάχου –Σιμιτζοπούλου και τη σηματοδότησή του.

5. ΟΔΟΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
Επαναφορά της αμφίδρομης κυκλοφορίας της οδού Καρπετοπούλου στο τμήμα μεταξύ της Νότιας Περιφερειακής και της οδού Κουντουριώτου, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις ιδιοκτησίες στο τμήμα αυτό.

6. ΟΔΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Στο κόμβο Σ. Μπουσουλοπούλου – Ανδρέα Μιαούλη – Αρχαίας Βουλής, επαναφέρεται η οδός Σ.Μπουσουλοπούλου στην προηγούμενη αμφίδρομη λειτουργία της (μεταξύ των οδών Μιαούλη και Αρκαδίας – Μεσσηνίας) και καθορίζεται η παραχώρηση προτεραιότητας στις προσβάσεις των οδών Μπουσουλοπούλου και Αρχαίας Βουλής

7. ΟΔΟΙ ΠΕΡΣΕΩΣ ΚΑΙ ΝΙΟΒΗΣ
Αντιστροφή των κατευθύνσεων του ζεύγους μονοδρόμων Περσέως και Νιόβης για την καλύτερη εξυπηρέτηση της περιοχής λόγω της αλλαγής κατευθύνσεων των οδών Ηρακλέους και Κορίνθου.

8. ΚΟΜΒΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ
Καθορίζεται η παραχώρηση προτεραιότητας στον κόμβο Κορίνθου – Βασ. Σοφίας στη πρόσβαση της οδού Βασ. Σοφίας. Στόχος είναι η μείωση της ταχύτητας στην ευθεία κίνηση της Βασ. Σοφίας προς βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο κεντρικό αυτό σημείο της πόλης .

9. ΟΔΟΙ ΠΩΛ ΚΟΥΡΜΠΕΝ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
Με την προτεινόμενη αντιδρόμηση της οδού Γούναρη και το άνοιγμα της οδού Φείδωνος στην κυκλοφορία αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά η προσβασιμότητα στην περιοχή και εκτιμάται ότι θα μειωθεί σημαντικά η διαμπερής κυκλοφορία στις οδούς Κουρμπέν, Δημοκρίτου και Καραισκάκη.

10. ΚΟΜΒΟΣ «ΓΕΦΥΡΙΑ»
Εφαρμογή της μελέτης του Δήμου Άργους – Μυκηνών, στην οποία προβλέπεται η κατασκευή νησίδων για την ασφαλή διευθέτηση της κυκλοφορίας και η μονοδρόμηση της οδού Ατρέως. Στην εν λόγω λειτουργία του κόμβου καθορίζεται η παραχώρηση προτεραιότητας στις προσβάσεις Τημένου και Καραμουντζά.

11. ΟΔΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Για την εύρυθμη προσβασιμότητα στην περιοχή, παράλληλα με την αντιδρόμηση της οδού Γούναρη προτείνεται και αντιδρόμηση της οδού Ζωγράφου στο τμήμα από την οδό Πολυγένους έως την οδό Φείδωνος. Με την εν λόγω παρέμβαση προτείνεται και η μεταφορά του χώρου στάθμευσης ταξί και ΙΧ στην παράλληλη οδό της οδού Ζωγράφου στο τμήμα μεταξύ των οδών Καραϊσκάκη και Φείδωνος, η οποία και προτείνεται να έχει κατεύθυνση αντίθετη εκείνης της οδού Ζωγράφου στο υπόψη τμήμα, δηλαδή από την οδό Φείδωνος προς την οδό Πολυγένους. Η αντιδρόμηση της οδού Ζωγράφου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε συνδυασμό με την αντιδρόμηση της οδού Καραϊσκάκη που παρουσιάζεται στα επόμενα.

12. ΟΔΟΙ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΚΑΙ ΜΥΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Στo αρχικό τμήμα της οδού Καλαμαρά, στη συμβολή της με την οδό Κορίνθου, απαγορεύεται η είσοδος. Συνεπώς η διαμπερής κυκλοφορία μέσω της διαδρομής Κορίνθου – Καλαμαρά ‐Μυστακοπούλου‐Βασ. Σοφίας – Κοραή γίνεται σήμερα παράνομα. Η αντιδρόμηση της οδού Μυστακοπούλου θα επέφερε ευρύτερες αντιδρομήσεις στην περιοχή και δεν προτείνεται. Παράλληλα, προτείνεται για λόγους συνέχειας και λόγω περιορισμένου πλάτους, η μονοδρόμηση της οδού Καλαμαρά στο τμήμα που είναι αμφίδρομο, με κατεύθυνση από την οδό Μυστακοπούλου προς την οδό Παπαρηγοπούλου.

13. ΣΤΑΣΗ ΚΤΕΛ ΟΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Χωροθέτηση νέας στάσης ΚΤΕΛ βόρεια του σχολικού συγκροτήματος στη συμφωνηθείσα θέση (μεταξύ ΚΤΕΛ και Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων) επί της οδού 25ης Μαρτίου και Γεωργίου Μαρίνου. Ωστόσο, προτείνεται να διατηρηθεί και η υφιστάμενη στάση στην οδό Κορίνθου (στο ρεύμα εξόδου) για την εξυπηρέτηση του Νοσοκομείου και των εμπορικών χρήσεων στην περιοχή.

14.ΟΔΟΙ ΚΥΠΡΟΥ, ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΝΤΖΑ
Η διαδρομή Κύπρου ‐ Μπιζανίου ‐ πάροδος Καραμουντζά λειτουργεί ως δίδυμο με το μονοδρομημένο τμήμα της οδού Καραμουντζά, εξυπηρετώντας τη σύνδεση προς την οδό Ναυπλίου και ως εκ τούτου δέχεται σημαντικό φόρτο. Το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής έχει περιορισμένο πλάτος και η αμφίδρομη λειτουργία που ισχύει σήμερα γίνεται με δυσκολία.

15. ΟΔΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Μετατροπή του τμήματος της οδού Αγ. Κωνσταντίνου μεταξύ των οδών Μεσσηνίας ‐ Αρκαδίας και Αλέξανδρου Φλέμινγκ σε δρόμο δύο κατευθύνσεων με σκοπό την αποκατάσταση της σύνδεσης της γειτνιάζουσας περιοχής με την οδό Μεσσηνίας ‐ Αρκαδίας.

16. ΟΔΟΣ ΜΠΟΝΗ
Αντιδρόμηση της οδού Μπόνη μεταξύ των οδών Τσώκρη και Περούκα, με στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας κατοίκων και την πρόσβαση στο χώρο στάθμευσης επί της οδού Περούκα.

17. ΟΔΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
Αντιδρόμηση της οδού Καραϊσκάκη με στόχο την καλύτερη κυκλοφορία στην περιοχή ενόψει και της αντιδρόμησης των οδών Γούναρη και Ζωγράφου που προαναφέρθηκε.

18. ΟΔΟΣ ΦΟΡΟΝΕΩΣ
Μονοδρόμηση της οδού Φορονέως με κατεύθυνση προς Τριπόλεως, ώστε μαζί με την αντιδρομημένη οδό Γούναρη να αποτελέσουν το κύριο δίδυμο συλλεκτήριων οδών κατά μήκος της δυτικής πλευράς της πόλης. Με την μονοδρόμηση της οδού Φορονέως προτείνεται και η σήμανση όλων των διασταυρώσεων κατά μήκος της, με την τοποθέτηση Ρ2 (STOP) σε όλες τις κάθετες προσβάσεις, ενισχύοντας έτσι τον χαρακτήρα της συλλεκτήριας οδού.

19. ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ – ΔΑΝΑΟΥ
Αλλαγή της προτεραιότητας (σήμανση STOP).

20. ΚΟΜΒΟΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ
Αλλαγή της προτεραιότητας με την τοποθέτηση πινακίδων Ρ2 (STOP) στην πρόσβαση της οδού 25ης Μαρτίου με σκοπό τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας επί της οδού Φιλελλήνων.

21. ΚΟΜΒΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ – ΘΕΑΤΡΟΥ ‐ ΓΟΥΝΑΡΗ
Στα πλαίσια της μελέτης της ανάπλασης έγινε διαμόρφωση του κόμβου Τριπόλεως – Θεάτρου – Γούναρη, ώστε η συμβολή της οδού Γούναρη στην Τριπόλεως – Θεάτρου να γίνεται πιο κάθετα για βελτίωση της ορατότητας και επομένως της οδικής ασφάλειας. Δεδομένης της αλλαγής στην κατεύθυνση της οδού Γούναρη και για τη δυνατότητα διεξαγωγής των δεξιών και αριστερών στροφών από την Τριπόλεως και την Θεάτρου είναι απαραίτητη η τροποποίηση στη γεωμετρία και στη σήμανση, όπως απεικονίζεται στο σχέδιο της μελέτης.

Όλες οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν σε οδούς αρμοδιότητας του Δήμου Άργους – Μυκηνών.

- Advertisement -