Με συντάξεις κάτω των 500 ευρώ 1,2 εκατ. συνταξιούχοι

- Advertisement -

Με κάτω από 500 ευρώ κύρια σύνταξη ζουν 1,2 εκατ. συνταξιούχοι, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας.

- Advertisement -

Σύμφωνα με την καταγραφή του συστήματος «Ηλιος», που περιλαμβάνει τη μηνιαία απεικόνιση συνταξιοδοτικών παροχών η μέση κύρια σύνταξη κινείται στα 722 ευρώ και στα 170 ευρώ η μέση επικουρική.

Η νέα μέθοδος περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου και τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ, ενώ δεν περιλαμβάνει την παροχή ΕΚΑΣ. Τα ίδια στοιχεία (Δεκέμβριος 2016) δείχνουν ότι:

-Toν Δεκέμβριο του 2016 πληρώθηκαν συνολικά 4.554.120 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.892.259 ήταν κύριες, οι 1.252.241 επικουρικές και 409.620 μερίσματα.

Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλλαν τα Ταμεία ανήλθε σε 2.342.431.276,95 ευρώ και περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ, ενώ δεν περιλαμβάνει την παροχή ΕΚΑΣ.

-Το 24% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 31% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 39% μεταξύ 51 έως 70 ετών, ενώ μόλις το 1% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών. Συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ 56-65 ετών λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά σύνταξης.

-Η πλειοψηφία των συνταξιούχων ανδρών (σε ποσοστό 19% του συνόλου) είναι ηλικίας μεταξύ 66-70 ετών, ενώ των συνταξιούχων γυναικών (σε ποσοστό 16,4% του συνόλου) είναι ηλικίας μεταξύ 76-80 ετών. Υπενθυμίζεται ότι για τον υπολογισμό της συνταξιοδοτικής δαπάνης αθροίζονται στην κατηγορία σύνταξης γήρατος και όλες οι συντάξεις άλλων κατηγοριών (θανάτου, αναπηρίας) που ενδεχομένως λαμβάνει ένας συνταξιούχος.

-Στους 1.241.575 ανέρχονται οι συνταξιούχοι οι οποίοι λαμβάνουν μία μόνο σύνταξη, 965.051 λαμβάνουν δύο συντάξεις και 340.850 συνταξιούχοι λαμβάνουν τρεις συντάξεις, ενώ πολύ περιορισμένος αριθμός λαμβάνει πάνω από επτά συντάξεις.

-Τον Δεκέμβριο 2016 διακόπηκαν 9.328 συντάξεις συνολικού ποσού 4.048.236,37 ευρώ, από τις οποίες 2.288 ήταν επικουρικές (ΕΤΕΑΕΠ). Ο μεγαλύτερος αριθμός νέων κύριων συντάξεων εντοπίζεται στο ΙΚΑ σε ποσοστό 41% και αφορά συνταξιούχους ηλικίας 56-60 ετών και 61-65 ετών.

-Ο μεγαλύτερος αριθμός συντάξεων καταβάλλεται στην Αττική (1.764.228) και την Κεντρική Μακεδονία (753.262). Ακολουθεί η Θεσσαλία με 314.202 συντάξεις και η Δυτική Ελλάδα με 265.109.

 

 
Πηγή: kathimerini.gr

 

 

 

- Advertisement -

________________