Αρχαιογνωστική επίσκεψη στο Αρχαίο Λιμάνι Λεχαίου από την Εταιρεία Μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας

- Advertisement -

Την Κυριακή 28 Μαΐου 2017 θα πραγματοποιηθεί αρχαιογνωστική επίσκεψη από την Εταιρεία Μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας (Ε.Μ.Α.Ε.Τ.) με τον πρόεδρο αυτής καθηγητή Ε.Μ.Π. κ. Θεοδόση Π. Τάσιο στο Αρχαίο Λιμάνι Λεχαίου.
Τόπος συνάντησης: Eίσοδος στο Εσωτερικό (Αρχαίο) Λιμάνι, βόρεια από τα δύο Βουναλάκια.
Ώρα συνάντησης: 11:00 π.μ. (περίπου).

- Advertisement -
- Advertisement -