Σύγκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων στις 12 Μαΐου (10 θέματα)

- Advertisement -

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων, η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ναυπλιέων (Βασ. Κων/νου 34, 2ος όροφος) στις 12-5-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

- Advertisement -

1ο θέμα
Περί απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου « Επισκευή νησίδας στην Κάντια ».

2ο θέμα
Περί απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου « Επισκευή στάσεων λεωφορείων ΔΕ Ασίνης ».

3ο θέμα
Περί έγκρισης 1ου πρακτικού της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου : « Επισκευή Παιδικών Οργάνων ».

4ο θέμα
Περί έγκρισης 1ου πρακτικού της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου : « Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες στην πλατεία Παναρητίου ».

5ο θέμα
Περί έγκρισης 1ου πρακτικού της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας « καταπολέμηση κουνουποειδών ,ψύλλων και κόκκινου σκαθαριού ».

6ο θέμα
Περί έγκρισης 1ου πρακτικού της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου « Επισκευές στο κτίριο του πρώην Δημοτικού σχολείου Παναριτίου με σκοπό την λειτουργία Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου ».

7ο θέμα
Περί έγκρισης 2ου πρακτικού της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Διάνοιξη –Ασφαλτόστρωση ΔΕ Ασίνης ».

8ο θέμα
Περί έγκρισης 2ου πρακτικού της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Επισκευές –Συντηρήσεις Δημοτικών κτιρίων ».

9ο θέμα
Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων.

10ο θέμα
Περί καθορισμού τέλους συμμετοχής στη θρησκευτική εμποροπανήγυρη του Αγ. Πνεύματος στην ΤΚ Αγ.Τριάδας.

 

 

 

- Advertisement -

________________