Ολοκλήρωση σημαντικών έργων στο Δήμο Άργους Μυκηνών από την Π.Ε. Αργολίδας

- Advertisement -

Την ολοκλήρωση δύο μικρών αλλά σημαντικών έργων για τις τοπικές κοινότητες του Δήμου Άργους Μυκηνών είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει ο Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας Τάσσος Χειβιδόπουλος.

- Advertisement -

Το πρώτο αφορά την αποκατάσταση της ιρλανδικής διάβασης του χειμάρρου Ξοβριού στο Καλαμάκι. Το δεύτερο αφορά την ασφαλτόστρωση 1700 περίπου μέτρων από την Κρύα Βρύση προς το Ελληνικό με παράλληλη τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων απορροής ομβρίων και κατασκευή φρεατίων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στο τελευταίο έργο υπολείπονται οι εργασίες σήμανσης και διαγράμμισης της οδού που θα ολοκληρωθούν τις προσεχείς μέρες.

 

 

 

 

 

- Advertisement -