Το 5ο δημοτικό σχολείο Ναυπλίου στον αρχαιολογικό χώρο της Ασίνης

- Advertisement -

Επίσκεψη της τρίτης τάξης του 5ου δημοτικού σχολείου Ναυπλίου στις 2/5/2017 στον αρχαιολογικό χώρο της Ασίνης.

- Advertisement -

Τα παιδιά αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία του αρχαιολογικού χώρου στην αίθουσα πολυμέσων έκαναν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ανασκαφή στην Ασίνη»: Μέσα από μια βιωματική εκπαιδευτική διαδικασία τα παιδιά έσκαψαν, βρήκαν αρχαία, φωτογράφισαν, σχεδίασαν, μελέτησαν -χρονολόγησαν και στο τέλος συγκόλλησαν μέρος των ευρημάτων.

 

- Advertisement -