Επίσκεψη στη λιμνοθάλασσα Μουστού για μαθητές από του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου

- Advertisement -

Την Τετάρτη 26 Απριλίου 2017, οι μαθητές της Β΄ και της Γ΄ τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου, πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στη λιμνοθάλασσα Μουστού. Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής ενημέρωσης για τους μαθητές πραγματοποιήθηκε από τα στελέχη του Φορέα Διαχείρισης, σε συνεργασία με τις συνοδούς εκπαιδευτικούς του Σχολείου.

- Advertisement -

Tα στελέχη του Φορέα Διαχείρισης υποδέχτηκαν νωρίς το πρωί τους 110 περίπου μαθητές και συνοδούς εκπαιδευτικούς από την Β΄ και Γ΄ τάξη του Σχολείου στη λιμνοθάλασσα του Μουστού και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης του Άστρους.

Οι μαθητές στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης του Άστρους υλοποίησαν εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τη καλύτερη γνωριμία τους με το Κέντρο και το ρόλο του στην περιοχή αλλά και πιο συγκεκριμένα έμαθαν περισσότερα για τα διάφορα είδη υδρόβιων πουλιών, όπως είναι οι αφρόπαπιες και οι βουτόπαπιες, τα οποία χρησιμοποιούν τον υγρότοπο του Μουστού ως σταθμό ξεκούρασης και ανεφοδιασμού στο ετήσιο μεταναστευτικό τους ταξίδι. Στη λιμνοθάλασσα του Μουστού η επίσκεψη συνδυάστηκε με δραστηριότητες μελέτης και ψυχαγωγίας στο ύπαιθρο, για μικρούς και μεγάλους, που ως στόχο έχουν τη γνωριμία και την εξοικείωση των επισκεπτών με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος της προστατευόμενης περιοχής του υγροτόπου Μουστού.

 

 

 

- Advertisement -

________________