Σάββατο, 2 Ιουλίου, 2022
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΑΡΓΟΝΑΥΠΛΙΑΝαύπλιο: Κάθε μέρα και μια αυθαιρεσία… Καταγγελία του Συμβούλου Κώστα Καραμπή

Ναύπλιο: Κάθε μέρα και μια αυθαιρεσία… Καταγγελία του Συμβούλου Κώστα Καραμπή

Κύριοι, ο δήμος Ναυπλιέων προφανώς παρανομεί. Φέρνει θέματα προς συζήτηση προσπερνώντας τα τοπικά συμβούλια. Έχετε υπ όψιν σας ότι έχω κάνει προσφυγή και αναφορά κατά των υπευθύνων. Σας το κάνω γνωστό, για δικές σας ενέργειες σήμερα στο ΔΣ, πολύ πιθανό να παρευρεθώ.. αλλά θέλω να το αποφύγω, γιατί…

Του Μ.Τ.Σ./Τ.Π
της Τ.Κ. Ανυφίου

Κων/νου Π. ΚΑΡΑΜΠΗ

Ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης 24/04/2017
(άρθρο 12 του ν.2690/1999, ΦΕΚ45Α)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Μ.Τ.Σ./Τ.Π. της Τ.Κ. ΑΝΥΦΙΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΚΑΡΑΜΠΗΣ
Πληρ. Τηλ.: 6977313039,
email: rabis@otenet.gr

Προς:

ΓΓ, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου-Γενική Διεύθυνση
Εσωτερικής Λειτουργιάς-Διεύθυνση Διοίκησης-
Τμήμα Διοικητικού/Οικονομικού Νομού Αργολίδας
Υπ’ όψιν: 1. Δήμαρχο Ναυπλιέων
κ. Δ. Κωστούρο
2. Πρόεδρο της Τ.Κ. Ανυφίου
κ. Γ. Κωστόπουλο

Θέμα: Αναφορά κατά των: δήμαρχο Ναυπλιέων κ. Δ. Κωστούρο, πρόεδρο της Τ.Κ.
Ανυφίου κ. Γ. Κωστόπουλο.

Σχετ. : Την εισήγηση του δημάρχου Ναυπλιέων την από 21η/04/2017 άνευ αριθ.
Πρωτ., την οποία αποστέλλω συνημμένα.

Λαμβάνοντας υπ όψιν:

1. Ν. 3463/2006.
2. Ν. 3852/10 ΦΕΚ τεύχος Α 87 με ιδιαίτερη μνεία στο άρθρο 225.
3. Το άρθρο 18 παράγραφος 10 νόμου 3870/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 138).

κ. Γενικέ,
διαπιστώνω ότι η νομιμότητα, όπως και ο πολιτισμός στη περιοχή, έχουν φτάσει σε τέλμα. Αυτό προφανώς συμβαίνει λόγω του μη έλεγχου. Η σχετική εισήγηση, της προς αναφορά, κάνει λόγο για μια χρηματική δαπάνη ύψους 900 ευρώ-χωρίς! την έγκριση του τοπικού συμβουλίου.- συνοδεύεται μόνο! από ένα αίτημα του προέδρου του ΤΣ-ο δήμαρχος, αν και γνωρίζει ότι η διαδικασία είναι μη νόμιμη.., πάραυτα, προωθεί το αίτημα, ευκόλως.

Σας γνωστοποιώ, εκτός των προφανών, ότι:
Ένα από τα Μέλη του πολιτιστικού συλλόγου είναι πρώτη εξαδέλφη του προέδρου. Άρα, υπάρχει το κόλλημα της όποιας συμμετοχής.

Υ.γ. αδυνατώ να κατανοήσω τους λόγους παραγκώνισης των θεσμών.
Να πω ότι έχω καταψηφίσει κάτι; να το δεχτώ! Παντού ναι! Πλην της επισκευής του κοινοτικού γραφείου……… του οποίου εσείς, μετά τον υποχρεωτικό έλεγχο, ίδιας! με τη παρούσα απόφαση, δεν διαπιστώσατε πουθενά, την όποια παρατυπία.
Επί τη ευκαιρία, σας αποστέλλω συνημμένα, και την με αριθ. Πρωτ. 20451-26/11/2015, η οποία μέσα αναφέρει, την ίδια με αυτή απόφαση, η οποία ομοίως ενέκρινε, ένα ποσό της τάξεως των 11.323,00 ευρώ, άνευ! τοπικού συμβουλίου.

Τέλος, να τονίσω, δεν έχω κάτι με τον πολιτιστικό σύλλογο, τουναντίον…

Προσδοκώ, πάνω στη παρούσα τον έλεγχο, και να μην χαρακτηριστεί από την υπηρεσία σας ξανά…. ως άνευ αντικειμένου. Στη διάθεση σας.

Συνημμένα: η από 21/04/2017 εισήγηση.
η με αριθ. Πρωτ. 20451-26/11/2015

Μ.Τ.Σ./Τ.Π της Τ.Κ. Ανυφίου

ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΚΑΡΑΜΠΗΣ


ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ