ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ απο τον Εμπορικό Σύλλογο Ναυπλίου για το ωράριο της Μεγάλης Παρασκευής

- Advertisement -

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ναυπλίου ενημερώνει για την λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθου 3 του ν. 435/76 επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων σε όλη την επικράτεια,καθως και η απασχόληση των υπαλλήλων μετά τις 13.00.
Το τμήμα Εμπορίου του νομού μας, μας ενημέρωσε ότι θα διενεργηθούν έλεγχοι, για την τήρηση της
νομοθεσίας και στους παραβάτες θα βεβαιωθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα, που δυστυχώς είναι μεγάλα.
Στο προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων του Εμπορικού Συλλόγου Ναυπλίου για την
Μ.Εβδομάδα, την Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ έχει δοθεί η ώρα 12.00 έως 19.30.

- Advertisement -

Παρακαλούμε να ΔΙΟΡΘΩΣΕΤΕ
την ώρα και αντί για 12.00 να αναγραφεί 13.00.

- Advertisement -