Συνεδρίαση Οργανωτικής Επιτροπής 1ου πολιτιστικού φεστιβάλ Αργολίδας την Πέμπτη 6 Απριλίου

- Advertisement -

Την Πέμπτη 6 Απριλίου συνεδρίασε η Οργανωτική Επιτροπή του 1ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ Αργολίδας που θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 2017 υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.

- Advertisement -

Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής επεξεργάστηκαν τις προτάσεις των πολιτιστικών συλλόγων αναφορικά με τις προγραμματισμένες και τις υπό σχεδιασμό δράσεις τους και επιχειρήθηκε να γίνει μια κατηγοριοποίησή τους ανά θεματική. Δεδομένου του πλήθους των προτάσεων – 65 στον αριθμό – η κατηγοριοποίηση ανά θεματική κρίθηκε αναγκαία αφενός για την συμπερίληψη όσο το δυνατών περισσότερων προτάσεων (οικονομίες κλίμακας) αφετέρου για την εξασφάλιση ενός αισθητικού και ποιοτικού αποτυπώματος των εκδηλώσεων αυτών στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου.

Οι θεματικές κατηγορίες που προέκυψαν από τις προτάσεις είναι: θέατρο, μουσική, χορός, τραγούδι, εικαστικά, γράμματα, κινηματογράφος και τέλος εκδηλώσεις που αφορούν το παιδί. Τις προσεχείς ημέρες θα πραγματοποιηθούν επιμέρους συσκέψεις που θα αφορούν μία μία ξεχωριστά τις παραπάνω θεματικές με παρουσία των συλλόγων που έχουν κάνει τις αντίστοιχες προτάσεις. Τέλος θα φτιαχτεί ένας ιστοχώρος στο διαδίκτυο που θα έχει δυναμικά χαρακτηριστικά και θα αποτελέσει ένα πολιτιστικό καλεντάρι των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στο Νομό Αργολίδας με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση των ντόπιων πολιτών αλλά και των επισκεπτών του τόπου μας.

 

 

 

- Advertisement -

________________