ΑΡΓΟΣ: Εκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου ( τα θέματα)

- Advertisement -

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 5 Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για το παρακάτω θέμα:

- Advertisement -

1. Επί του υπ’ αριθ. Πρωτ. : 1075/30-3-2017 εγγράφου του Εμπορικού Συλλόγου Άργους με θέμα: «Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων την Μ. Παρασκευή» – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

2. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2017 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

3. Περί συνδιοργανώσεως από τον Δήμο Άργους – Μυκηνών και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων της 33ης Πανελλήνιας Ανιχνευτικής Πολιτιστικής Ενημέρωσης που θα πραγματοποιηθεί στη πόλη του Άργους από 8 έως 10 Απριλίου 2017 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος. Ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα συνίσταται:

α)Για το υπ’ αριθ. 1 θέμα στο ότι, εν όψει της φύσεως του συγκεκριμένους θέματος, θα πρέπει άμεσα να ληφθεί σχετική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο και να γνωστοποιηθεί έγκαιρα στους εμπλεκόμενους φορείς για να ενημερώσουν τα μέλη τους και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια να συζητηθεί το πιο πάνω θέμα σε τακτική συνεδρίαση του σώματος.

β)Για το υπ’ αριθ. 2 θέμα στο ότι η συνδιοργάνωση από το Δήμο Άργους – Μυκηνών και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων της 33ης Πανελλήνιας Ανιχνευτικής Πολιτιστικής Ενημέρωσης προτείνεται να πραγματοποιηθεί στη πόλη του Άργους από 8 έως 10 Απριλίου 2017 και συνεπώς συντρέχει κατεπείγουσα περίπτωση να προηγηθεί έγκαιρα η τροποποίηση του προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2017, έτσι ώστε να γίνει η εγγραφή της σχετικής πίστωσης και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια να συζητηθεί το πιο πάνω θέμα σε τακτική συνεδρίαση του σώματος.

γ)Για το υπ’ αριθ. 3 θέμα στο ότι η πραγματοποίηση της εν λόγω συνδιοργανώσεως από τον Δήμο Άργους Μυκηνών και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων προτείνεται να πραγματοποιηθεί στη πόλη του Άργους από 8 έως 10 Απριλίου 2107 και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια να συζητηθεί το πιο πάνω θέμα σε τακτική συνεδρίαση του σώματος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κων/νος Μπέγκος

- Advertisement -
 

________________