Ο Δήμος Επιδαύρου για την αναστολή λειτουργίας του ΕΛΤΑ Επιδαύρου

- Advertisement -

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ΑΕ με την 1.4.3/109/104/21-3- 2017 απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου, αποφάσισαν “την αναστολή της συναλλακτικής δραστηριότητας του Ταχυδρομικού Καταστήματος Νέας Επιδαύρου από 05-04-2017 και την μεταφορά του αρχείου με αναλυτική καταγραφή όλων των στοιχείων στο Ταχυδρομικό Κατάστημα Παλαιάς Επιδαύρου”.

- Advertisement -

Είναι τουλάχιστον λυπηρό το γεγονός ότι, στον Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό των ΕΛΤΑ, οι ιδιαιτερότητες της περιοχής αυτής και οι ανάγκες και οι δυσκολίες των κατοίκων λόγω και της διαρκούς κρίσης, προφανώς, είτε αγνοήθηκαν είτε θυσιάστηκαν στον βωμό των συμφερόντων.

Ο Δήμος Επιδαύρου διαμαρτύρεται έντονα για την εξέλιξη αυτή και θα προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες προκειμένου να αποτρέψει την κατάργηση μιας υπηρεσίας που καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων της Νέας Επιδαύρου και της Δήμαινας οι οποίοι θα είναι υποχρεωμένοι να μεταβαίνουν χιλιόμετρα μακρυά για να εξυπηρετηθούν.

 

 

 

- Advertisement -