Νέο ΔΣ για την «ΑΡΓΩ Τουριστική – Αναπτυξιακή Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Άργους – Μυκηνών»

- Advertisement -

Μετά από τη συγκρότηση του ΔΣ της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΑΡΓΩ Τουριστική – Αναπτυξιακή Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Άργους – Μυκηνών».

- Advertisement -

Προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕ ως εξής:

1)  Δελής Νικόλαος – Πρόεδρος Δ.Σ.

2)  Κανέλλος Νικόλαος – Α’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

3)  Μουζακιώτης Κώστας – Β’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

4)  Λύκος Ιωάννης – Μέλος του Δ.Σ.

5)  Αγγελόπουλος Χρήστος – Μέλος του Δ.Σ.

6)  Κώνστας Χρήστος – Μέλος του Δ.Σ.

7)  Καραντζούλης Αλέξανδρος – Διευθύνων Σύμβουλος.

8)  Σαρρής Ανδρέας – Μέλος του Δ.Σ.

9)  Καρούζος Πέτρος – Μέλος του Δ.Σ.

 

- Advertisement -