Πενταψήφια Γραμμή Εξυπηρέτησης στο Δήμο Ευρώτα για την καταγραφή και διεκπεραίωση αιτημάτων πολιτών

- Advertisement -

Ξεκίνησε μια νέα καινοτόμος υπηρεσία στο Δήμο Ευρώτα , η Γραμμή εξυπηρέτησης του Πολίτη.

- Advertisement -

Η νέα αυτή υπηρεσία λειτουργεί μέσω του πενταψήφιου αριθμού κλήσης 15313. Σκοπός του Δήμου Ευρώτα είναι η άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω της ικανοποίησης απλών καθημερινών αιτημάτων και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από την πλευρά του Δήμου, με την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας.
H Γραμμή του Πολίτη δέχεται αιτήματα για θέματα:
– Ηλεκτροφωτισμού, όπως αντικατάσταση λαμπτήρων- αποκατάσταση βλαβών.
– Καθαριότητας όπως συλλογή αστικών απορριμμάτων, αποκομιδή αδρανών υλικών κι ογκωδών αντικειμένων.
– Ύδρευσης –Άρδευσης- Αποχέτευσης.
– Άρσης και μεταφοράς εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
– Ενημέρωσης προγραμμάτων ανακύκλωσης.
– Περισυλλογή σκοτωμένων ζώων.
– Αποκατάσταση βλαβών εσωτερικής οδοποιίας.
Ωστόσο οι Πολίτες μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά και στα κατά τόπου ΚΕΠ στις εξής τηλεφωνικές γραμμές:
ΚΕΠ Σκάλας: 2735029200
ΚΕΠ Έλους: 2735029125
KEΠ Κροκεών: 2735071722
ΚΕΠ Νιάτων: 2732032205
ΚΕΠ Γερακίου: 2731071755

- Advertisement -