Ο Δήμος Άργους Μυκηνών προγραμματίζει την συμμετοχή του στο πρόγραμμα Erasmus+ Sport

- Advertisement -

Την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Μυκηνών πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ημερίδα για το Erasmus + Sport!!!!

- Advertisement -

Η Γεωργία Κων. Γρίβα υπέυθυνη του SPORT FOR ALL για την άρτια και εμπεριστατωμένη παρουσίαση αυτής της εξαιρετικής δυνατότητας που ο Δήμος Άργους Μυκηνών, ακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις προσπαθώντας να είναι ενημερωμένος διαρκώς για όλα τα καινοτόμα εργαλεία που παρέχονται από την Ε.Ε., προγραμματίζει μια ενεργή συμμετοχή του.Το πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει δυνατότητες χρηματοδότησης για υλοποίηση δράσεων στον τομέα του αθλητισμού. Οι δράσεις αυτές αναμένεται να έχουν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη, καινοτόμων πρακτικών σε ευρωπαϊκό, εθνικό, αλλά και περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Οι Δράσεις που υποστηρίζονται μέσω του Προγράμματος αφορούν:
Συμπράξεις Συνεργασίας,
Συμπράξεις Συνεργασίας Μικρής Κλίμακας
Ευρωπαϊκές Αθλητικές Διοργανώσεις Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.
Οι ειδικοί επιδιωκόμενοι στόχοι του προγράμματος Erasmus+ στον τομέα του Αθλητισμού είναι:
καταπολέμηση των διασυνοριακών απειλών σε βάρος της ακεραιότητας του αθλητισμού, όπως η φαρμακοδιέγερση (ντόπινγκ), το «στήσιμο» αγώνων και η βία, καθώς και η κάθε μορφής μισαλλοδοξία και διακριτική μεταχείριση
προώθηση και παροχή στήριξης όσον αφορά τη χρηστή διακυβέρνηση στον αθλητισμό και τη διπλή σταδιοδρομία των αθλητών
προώθηση του εθελοντισμού στον αθλητισμό, καθώς και της κοινωνικής ένταξης, των ίσων ευκαιριών και της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τη σπουδαιότητα της επωφελούς για την υγεία σωματικής άσκησης μέσω της αυξημένης συμμετοχής και τηςισότιμης πρόσβασης όλων στον αθλητισμό

Σύμφωνα με τον κανονισμό του προγράμματος Erasmus+, πρέπει να δοθεί έμφαση στον μαζικό αθλητισμό.
Οι δράσεις αναμένεται να συμβάλουν στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό με τη δημιουργία, την ανταλλαγή και τη διάδοση εμπειριών και γνώσεων σχετικά με διάφορα θέματα που επηρεάζουν τον αθλητισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα σχέδια στον τομέα του αθλητισμού τα οποία υποστηρίζονται από το πρόγραμμα Erasmus+ θα πρέπει να οδηγήσουν στην αύξηση της συμμετοχής σε αθλητικές και εθελοντικές δραστηριότητες και σε δραστηριότητες σωματικής άσκησης.

- Advertisement -