Απάντηση Αποστόλου σε Ανδριανό για την αποζημίωση των απλήρωτων ανταποκριτών του ΕΛΓΑ

- Advertisement -

Στην 2971/30-1- 2017 Ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με άλλους βουλευτές του κόμματος με θέμα την αποζημίωση των ανταποκριτών του ΕΛΓΑ, απάντησε ο αρμόδιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευ. Αποστόλου.

- Advertisement -

Στην απάντηση του Υπουργού αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

“Μετά την ισχύ των ν. 4336/15, 4369/2016 και 4354/2015 καταργήθηκαν, μεταξύ άλλων οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4024/2011, καθώς και οι κατά εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις και επομένως η αριθμ. 80/14270/31-1- 2014 ΚΥΑ αναφορικά με τον καθορισμό των αμοιβών των ανταποκριτών.

Στο πλαίσιο του ως άνω διαμορφωθέντος θεσμικού πλαισίου, το ΔΣ του ΕΛΓΑ αποφάσισε (αριθμ. 4/19-1- 17 απόφαση):

α. Τον καθορισμό των αποζημιώσεων των ανταποκριτών του ΕΛΓΑ με την έκδοση ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία θα ισχύει ένα έτος πριν από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ως εξής:

Στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ για δηλώσεις ζημιάς φυτικής παραγωγής καταβάλλεται αποζημίωση 4 ευρώ/δήλωση, για δηλώσεις ζημιάς ζωικού κεφαλαίου 4 ευρώ/δήλωση και για ΚΟΕ 8 ευρώ / πλήρη φάκελο.

β. Το συνολικό ποσό της ανωτέρω αποζημίωσης απαγορεύεται να υπερβαίνει το ποσό των 1200 ευρώ τον μήνα αλλά όχι πέραν του ποσού των 2400 το έτος (σύμφωνα με το διαμορφωθέν θεσμικό πλαίσιο).

γ. Οι παραπάνω αποζημιώσεις θα καταβάλλονται στους δικαιούχους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ δύο φορές τον χρόνο, με βάση τον αριθμό των δηλώσεων ζημιάς – αιτήσεων οικονομικών ενισχύσεων που έχουν διεκπεραιώσει το προηγούμενο εξάμηνο.

Από τις ανωτέρω διατάξεις το ποσό θα καταβάλλεται μέσω του προϋπολογισμού του ΕΛΓΑ. Αναμένεται η έκδοση της σχετικής ΚΥΑ.

Όσον αφορά στις ζημιές που προκλήθηκαν από την πρόσφατη κακοκαιρία στις καλλιέργειες όλης της Επικράτειας, οι υπηρεσίες του ΕΛΓΑ βρίσκονται στη διενέργεια των επισημάνσεων, οι οποίες και ολοκληρώνονται, έγιναν αναγγελίες και υποβάλλονται δηλώσεις για τις τελευταίες αναγγελίες. Το έργο των εκτιμήσεων θα ξεκινήσει μετά τη λήξη της υποβολής των δηλώσεων και εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Στη συνέχεια, θα κοινοποιηθούν τα πορίσματα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους, ασφαλιστικά ενήμερους, παραγωγούς.

Όσον αφορά στις ζημιές που προξενήθηκαν στο ζωικό κεφάλαιο, ο ΕΛΓΑ έχει ήδη προχωρήσει στις εκτιμήσεις του μεγαλύτερου μέρους αυτών και αναμένεται σύντομα η ολοκλήρωσή τους. Θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους ασφαλιστικά ενήμερους κτηνοτρόφους”.

 

 

 

- Advertisement -