Τα αποτελέσματα των εκλογών για το Δ.Σ.του Σωματείου Πρακτόρων ΟΠΑΠ Αργολίδας

- Advertisement -

Αποτελέσματα εκλογών για το Δ.Σ. του Σωματείου Πρακτόρων ΟΠΑΠ Αργολίδας

- Advertisement -

 

Δ.Σ. :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΚΑΡΓΚΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΛΥΡΙΤΗ ΣΟΦΙΑ

ΜΕΛΗ: ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΜΠΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΕΠΠΠ :

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

- Advertisement -
 

________________