Το νέο Δ.Σ. της «Ένωσης Κρητών και Φίλων Κρήτης Αργολίδας «Μίνωας»

- Advertisement -

Μετά από τις εκλογές του Συλλόγου μας στις 05/03/2017 και την υπ αριθμόν 1/06/03/2017 πρακτικού απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σας γνωστοποιούμε τη νέα σύνθεση της «Ένωσης Κρητών και Φίλων Κρήτης Αργολίδας, «Μίνωας».

- Advertisement -

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Καραγιαννάκη Χαρά

Αντιπρόεδρος: Ασκόξυλάκη Ειρήνη

Γενικός Γραμματέας: Τζιαμπάσης Κων/νος

Ταμίας: Μπριντάκης Μιχάλης

Έφορος: Περαντωνάκης Γεώργιος

Υπεύθυνος ηλεκτρονικής διαχείρισης και συντονισμού: Παπαϊωάννου Παναγιώτης

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Κουμάκης Πολύβιος

Αναπληρωματικά μέλη

Παπαδάκης Μανόλης, Μπικάκης Ανδρέας, Βεϊσάκη Σοφία

Ελεγκτική Επιτροπή

Κουμανδωράκης Οδυσσέας, Λάμπη Μαρία, Δριδάκη Γεωργία

 

 

 

 

- Advertisement -