Γ. Μανιάτης προς ΥΠΕΝ: “Ενεργοποιήστε επιτέλους την απόφαση για πιλοτική μελέτη της Ζ.Ο.Ε. Άργους”

- Advertisement -

Ο Γιάννης Μανιάτης κατέθεσε σήμερα επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη, ζητώντας την άμεση ενεργοποίηση της απόφασης για πιλοτική μελέτη της Ζ.Ο.Ε. Άργους, τονίζοντας ότι θα συμβάλλει καταλυτικά στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων επίλυσης όλων των προβλημάτων χωροθετήσεων δραστηριοτήτων σε όλες τις Ζ.Ο.Ε. της χώρας και την άρση της ομηρείας εκατοντάδων ιδιοκτητών της Αργολίδας και δεκάδων χιλιάδων στην υπόλοιπη Ελλάδα.

- Advertisement -

Αναλυτικότερα, ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

«Κύριε Υπουργέ,

αναφορικά με το θέμα της χωροθέτησης δραστηριοτήτων εντός Ζ.Ο.Ε., όπως ανέφερα και σε ομιλία μου στη Βουλή για το χωροταξικό σχεδιασμό, επαναφέρω την αρχή που είχαμε κάνει με την πρόταση εφαρμογής πιλοτικής μελέτης για τη Ζ.Ο.Ε Άργους, με στόχο τη διαμόρφωση όλων των αναγκαίων συνθηκών και τεχνικών προδιαγραφών που θα επεκταθούν στη συνέχεια σε όλες τις περιοχές της χώρας που αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα λόγω Ζ.Ο.Ε.

Με το υπ’ αριθμ.6892/11.12.2014 έγγραφο του Υπουργού ΠΕΚΑ στο Πράσινο Ταμείο, εισηγηθήκαμε πρόταση έγκρισης χρηματοδότησης πιλοτικής μελέτης τροποποίησης των Ζ.Ο.Ε. Άργους με Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΥΠΕΚΑ, Δήμου Άργους-Μυκηνών και Επιμελητηρίου Αργολίδας.

Με την υπ’ αριθμ.84.4/2014 (23.12.2014) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου «Έγκριση χρηματοδότησης πιλοτικής μελέτης αναθεώρησης Ζ.Ο.Ε. με βάση τις διατάξεις του ν.4269/2014», αποφασίστηκε ομοφώνως η έγκριση χρηματοδότησης ύψους 30.000€ από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Τεχνική βοήθεια», με στόχο την αναθεώρηση των Ζ.Ο.Ε. Άργους. Έκτοτε δεν έγινε καμία ενέργεια, καθώς οι διαδικασίες χρηματοδότησης και ο τρόπος εκταμίευσης απαιτούσαν την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Γιατί δεν ενεργοποιείτε την ανωτέρω απόφαση που θα συμβάλλει καταλυτικά στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων επίλυσης όλων των προβλημάτων χωροθετήσεων δραστηριοτήτων σε όλες τις Ζ.Ο.Ε. της χώρας;»

 

 

 

- Advertisement -