Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων την Παρασκευή (5 θέματα)

- Advertisement -

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων, θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ναυπλιέων (Βασ. Κων/νου 34, 2ος όροφος) στις 24 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :1ο Θέμα

- Advertisement -

 

Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων

2ο θέμα

Περί λήψης απόφασης επί αιτήσεων της τεχνικής εταιρείας VASARTISκαι του Πολ.Μηχ/κού ΕΔΕ Χρήστου Μαρασιώνη .

3ο θέμα

Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου « Επισκευές στον Ι.Ν Αγ.Γεωργίου».

4ο θέμα

Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου « Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες στην πλατεία Παναρητίου»

5ο θέμα

Περί εγκρίσεως της υπ’ άριθμ.248/20-02-2017 Απόφασης Δημάρχου.
Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο γεγονός ότι θα πρέπει άμεσα να ληφθεί απόφαση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της άμεσης αναγκαιότητας εκτέλεσης των έργων .

 

 

 

- Advertisement -
 

________________