Σχολή Διαιτησίας Ποδοσφαίρου στο Ναύπλιο- Οι εγγραφες ξεκίνησαν

- Advertisement -

Από την Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ. Αργολίδας, ανακοινώνεται ότι έχει εγκριθεί από την Ε.Π.Ο. και θα λειτουργήσει στο Ναύπλιο νέα σχολή διαιτησίας ποδοσφαίρου.

- Advertisement -

Το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας της σχολής είναι :

 Υποβολή αιτήσεων : Από 17 Φεβρουαρίου μέχρι 16 Μαρτίου 2017.

 Έναρξη μαθημάτων : 17 Μαρτίου 2017.

 Διενέργεια εξετάσεων : 27 Μαΐου 2017.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης και συμμετοχής στα μαθήματα της σχολής έχουν κορίτσια και αγόρια, απόφοιτοι γυμνασίου από 16 ετών και άνω.

Ειδικά επιτρέπεται η υποβολή αίτησης και η παρακολούθηση των μαθημάτων και από παιδιά ηλικίας 14-16 ετών, τα οποία μετά από επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις αποκτούν τον τίτλο του δόκιμου διαιτητή.

Για τους ανηλίκους, απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων Υπεύθυνος της σχολής είναι ο κ. Ανδρέας Παπαβασιλείου.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας για πληρέστερη ενημέρωση και υποβολή αιτήσεων είναι : 27520 26444 και 6977 310347.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν και με την Ε.Π.Σ. Αργολίδας στο τηλέφωνο 27520 287444.

 

 

- Advertisement -